Arbetar du inom hälso- och sjukvård?

Informationen på denna webbplats är avsedd för hälso- och sjukvårdspersonal i Sverige. Är du hälso- och sjukvårdspersonal kan du svara ja för att komma vidare till sidan. Svarar du nej kommer du till vår sida för allmänheten.

Välkommen!

Ja Nej

Lämnar Chiesis webbplats...

Chiesi ansvarar inte för information på externa webbplatser.

Vill du fortsätta till extern webbplats?

Ja Nej

Skall ni delta i EuroPCR kongressen i Paris den 18 maj så är ni välkomna till Chiesis satellit symposium.

EUROPEAN SOCIETY OF CARDIOLOGY RECOMMENDATIONS AND PRACTICE FOR PATIENTS WITH NSTE-ACS AND
CARDIOGENIC SHOCK: THE PERKS OF CANGRELOR

Moderated by:
Prof. Davide Capodanno, Italy · Prof. Dominick Angiolillo, US

KOLS DISCUSSANTS:
Dr. Giuseppe Musumeci (IT) – discussion on clinical case:
Not-pretreated high risk NSTE-ACS patient diagnosed in ER
Prof. David Erlinge (SW) – discussion on clinical case:
Patient presenting with CS or immediately post-OHCA of presumed ischaemic aetiology

Wednesday, 18th May 2022
Palais des Congrès Paris, France
12:15 – 13:00 CET
Room 242A · Online

Registrera dig

020-2022-MARK