Arbetar du som hälso- och sjukvårdspersonal?

Denna sida är för hälso- och sjukvårdspersonal.

Arbetar du inom hälso- och sjukvård?

Ja Nej

Lämnar Chiesis webbplats...

Chiesi ansvarar inte för information på externa webbplatser.

Vill du fortsätta till extern webbplats?

Ja Nej

Skall ni delta i EuroPCR kongressen i Paris den 18 maj så är ni välkomna till Chiesis satellit symposium.

EUROPEAN SOCIETY OF CARDIOLOGY RECOMMENDATIONS AND PRACTICE FOR PATIENTS WITH NSTE-ACS AND
CARDIOGENIC SHOCK: THE PERKS OF CANGRELOR

Moderated by:
Prof. Davide Capodanno, Italy · Prof. Dominick Angiolillo, US

KOLS DISCUSSANTS:
Dr. Giuseppe Musumeci (IT) – discussion on clinical case:
Not-pretreated high risk NSTE-ACS patient diagnosed in ER
Prof. David Erlinge (SW) – discussion on clinical case:
Patient presenting with CS or immediately post-OHCA of presumed ischaemic aetiology

Wednesday, 18th May 2022
Palais des Congrès Paris, France
12:15 – 13:00 CET
Room 242A · Online

Registrera dig

020-2022-MARK