Arbetar du inom hälso- och sjukvård?

Informationen på denna webbplats är avsedd för hälso- och sjukvårdspersonal i Sverige. Är du hälso- och sjukvårdspersonal kan du svara ja för att komma vidare till sidan. Svarar du nej kommer du till vår sida för allmänheten.

Välkommen!

Ja Nej

Lämnar Chiesis webbplats...

Chiesi ansvarar inte för information på externa webbplatser.

Vill du fortsätta till extern webbplats?

Ja Nej

7 frågor som testar dina kunskaper om okontrollerad astma hos vuxna.

Astma är en vanlig sjukdom i samhället som karaktäriseras av varierande luftvägsobstruktion och en ofta kronisk luftvägsinflammation(1). I Sverige har ca 10% av befolkningen astma, varav hälften en lindrig variant(2). Förekomsten av astma har ökat kraftigt de senaste decennierna samtidigt som mortaliteten har sjunkit i takt med att astmabehandlingen har utvecklats(3).

Denna utbildning finns inte längre tillgänglig. Skriv gärna upp dig för att få nyhetsbrev från oss så missar du inte när vi lägger upp nya utbildningar!

Nyheter från oss!

Nyheter från oss!

Vi vill dela med oss av nyheter och det senaste inom våra terapiområden. Vi är medvetna och delar din övertygelse om att kvalitet är viktigare än kvantitet. … Läs mer

Läs mer