Arbetar du som hälso- och sjukvårdspersonal?

Denna sida är för hälso- och sjukvårdspersonal.

Arbetar du inom hälso- och sjukvård?

Ja Nej

Lämnar Chiesis webbplats...

Chiesi ansvarar inte för information på externa webbplatser.

Vill du fortsätta till extern webbplats?

Ja Nej

På Världsastmadagen vill vi påminna om att många människor i vårt land lider av okontrollerad astma. Du som behandlar har en unik möjlighet att hjälpa dina astmapatienter att uppnå sjukdomskontroll och symtomfrihet varje dag. Erbjud en individanpassad behandlingsplan och gör skillnad för dina patienter idag.

Se självtestet för astmatiker här.

143-2023-MARK