Arbetar du inom hälso- och sjukvård?

Informationen på denna webbplats är avsedd för hälso- och sjukvårdspersonal i Sverige. Är du hälso- och sjukvårdspersonal kan du svara ja för att komma vidare till sidan. Svarar du nej kommer du till vår sida för allmänheten.

Välkommen!

Ja Nej

Lämnar Chiesis webbplats...

Chiesi ansvarar inte för information på externa webbplatser.

Vill du fortsätta till extern webbplats?

Ja Nej

På Världsastmadagen vill vi påminna om att många människor i vårt land lider av okontrollerad astma. Du som behandlar har en unik möjlighet att hjälpa dina astmapatienter att uppnå sjukdomskontroll och symtomfrihet varje dag. Erbjud en individanpassad behandlingsplan och gör skillnad för dina patienter idag.

Se självtestet för astmatiker här.

143-2023-MARK