Arbetar du som hälso- och sjukvårdspersonal?

Denna sida är för hälso- och sjukvårdspersonal.

Arbetar du inom hälso- och sjukvård?

Ja Nej

Lämnar Chiesis webbplats...

Chiesi ansvarar inte för information på externa webbplatser.

Vill du fortsätta till extern webbplats?

Ja Nej

Hur kommer vi ikapp? Hur kan vi prioritera i väntelistan? Hur har vi ändrat praktiskt på vårt arbetssätt jämfört med före pandemin?

Fredagen den 24 september kl. 12.10 – 12.50

Anmäl dig här

Under 2021 erbjuder Chiesi dig som möter astma-/KOL-patienter att delta i en utbildningsserie om fyra fristående digitala liveföreläsningar med astma/KOL-sjuksköterskan Claire Johnson. Syftet är att ge dig uppdatering och fördjupning inom terapiområdet.

Claire Johnson är astma/KOL-sjuksköterska och distriktssköterska som sedan 2006 har arbetat med astma-/KOL-patienter.

Några dagar före varje webinar du anmält dig till kommer du att få en länk för att ansluta till mötet. Har du några frågor eller funderingar kontakta oss via: [email protected]

Chiesi står för föreläsningskostnader och deltagandet är kostnadsfritt för hälso-/sjukvårdspersonal. Mötet används inte för att påverka vårdpersonal att rekommendera, skriva ut, köpa, förvärva, sälja eller hantera några av Chiesis produkter.