Arbetar du inom hälso- och sjukvård?

Informationen på denna webbplats är avsedd för hälso- och sjukvårdspersonal i Sverige. Är du hälso- och sjukvårdspersonal kan du svara ja för att komma vidare till sidan. Svarar du nej kommer du till vår sida för allmänheten.

Välkommen!

Ja Nej

Lämnar Chiesis webbplats...

Chiesi ansvarar inte för information på externa webbplatser.

Vill du fortsätta till extern webbplats?

Ja Nej

Kategorier: ,

Beskrivning

I denna uppdaterade korta guide sammanfattas Socialstyrelsens riktlinjer från 2020 med internationella GOLDs rapport 2023 och Läkemedelsverkets (LMV) rekommendationer för behandling av KOL 2023. Vilken bedömning ska göras vid inledande behandling? Vad rekommenderas till de nya grupperna A,B,E och hur ska man justera vid uppföljning av läkemedelsbehandling?