Arbetar du inom hälso- och sjukvård?

Informationen på denna webbplats är avsedd för hälso- och sjukvårdspersonal i Sverige. Är du hälso- och sjukvårdspersonal kan du svara ja för att komma vidare till sidan. Svarar du nej kommer du till vår sida för allmänheten.

Välkommen!

Ja Nej

Lämnar Chiesis webbplats...

Chiesi ansvarar inte för information på externa webbplatser.

Vill du fortsätta till extern webbplats?

Ja Nej

The Chiesi Nordic Medical team summarised the sessions on Asthma and COPD

On March 2nd, the ERS Satellites 2023 digital conference in respiratory medicine took place. Since its launch in 2018, this conference has grown to over 3500 participants from 130 countries and gives an excellent opportunity to learn from distinguished speakers about the highlights of current knowledge in the field. The Chiesi Nordic Medical team summarised the sessions on Asthma and COPD- we hope you enjoy your reading!

081-2023 MARK