Arbetar du inom hälso- och sjukvård?

Informationen på denna webbplats är avsedd för hälso- och sjukvårdspersonal i Sverige. Är du hälso- och sjukvårdspersonal kan du svara ja för att komma vidare till sidan. Svarar du nej kommer du till vår sida för allmänheten.

Välkommen!

Ja Nej

Lämnar Chiesis webbplats...

Chiesi ansvarar inte för information på externa webbplatser.

Vill du fortsätta till extern webbplats?

Ja Nej

Brian Lipwoth är en internationell opinionsbildare med över 30 års erfarenhet av klinisk allergologi och lungmedicin, med särskilt fokus på luftvägssjukdomar. Han var inbjuden som talare vid årsmötet för Dansk Lungmedicin (DLS årsmöte, 24 november 2023, Odense), och presenterade hur SAD (Small Airways Disease) vid astma kan mätas genom att använda oscillometri som ett komplement till spirometri. I anslutning till det, hade vi nöjet att ställa tre snabba frågor om oscillometri. Lyssna på vad Brian har att säga i filmen ovan.

Referenser

IOS provides supplemental information beyond traditional spirometry
Williamson PA, Clearie K, Menzies D, Vaidyanathan S, Lipworth BJ. Assessment of Small-Airways Disease Using Alveolar Nitric Oxide and Impulse Oscillometry in Asthma and COPD. Lung. 2010 Dec 22;189(2):121–9.

Combining spirometry and airways oscillometry: Impact on control and exacerbations
Chan R, Lipworth B. Interactions between spirometry and oscillometry in patients with moderate to severe asthma. European Respiratory Journal. 2022 Aug 18;60(4):2200543.

Effectiveness of extrafine vs fine particles size in asthma control
Sonnappa S, McQueen B, Postma DS, Martin RJ, Roche N, Grigg J, et al. Extrafine Versus Fine Inhaled Corticosteroids in Relation to Asthma Control: A Systematic Review and Meta-Analysis of Observational Real-Life Studies. The Journal of Allergy and Clinical Immunology: In Practice. 2018 May;6(3):907-915.e7.

Bronchial wall thickening in persistent asthma and clinical outcomes
Chan R, Duraikannu C, Thouseef MJ, Lipworth B. Impaired Respiratory System Resistance and Reactance Are Associated With Bronchial Wall Thickening in Persistent Asthma. The Journal of Allergy and Clinical Immunology: In Practice. 2023 Jan;

Treatment guideline ASTHMA
Global initiative for Asthma. Global Strategy for Asthma Management and Prevention [Internet]. 2023.

Treatment guideline COPD
2024 REPORT Global Strategy for the Diagnosis, Management, and Prevention of Chronic Obstructive Pulmonary Disease Global Initiative for Chronic Obstructive Lung Disease Global Strategy for the Diagnosis, Management, and Prevention of Chronic Obstructive Pulmonary Disease [Internet].

6682-09-02-2024