Arbetar du inom hälso- och sjukvård?

Informationen på denna webbplats är avsedd för hälso- och sjukvårdspersonal i Sverige. Är du hälso- och sjukvårdspersonal kan du svara ja för att komma vidare till sidan. Svarar du nej kommer du till vår sida för allmänheten.

Välkommen!

Ja Nej

Lämnar Chiesis webbplats...

Chiesi ansvarar inte för information på externa webbplatser.

Vill du fortsätta till extern webbplats?

Ja Nej

Hur ser den nya behandlingstrappan ut och varför har man ändrat rekommendationerna?

I denna modul, berättar Christer Janson, professor i lungmedicin och allergisjukdomar om GINA – de nya internationella riktlinjerna för diagnos och behandling av astma. 

Med avstamp i sjukdomens bakgrund och dagens behandlingssituation, går vi igenom stegen i den nya behandlingstrappan och vikten av kontrollbaserad astmahantering.

Läs mer om de övriga modulerna i OBS-utbildningen

Anmäl er här

040-2022-MARK