Arbetar du inom hälso- och sjukvård?

Informationen på denna webbplats är avsedd för hälso- och sjukvårdspersonal i Sverige. Är du hälso- och sjukvårdspersonal kan du svara ja för att komma vidare till sidan. Svarar du nej kommer du till vår sida för allmänheten.

Välkommen!

Ja Nej

Lämnar Chiesis webbplats...

Chiesi ansvarar inte för information på externa webbplatser.

Vill du fortsätta till extern webbplats?

Ja Nej

Hur bryter man ett beroende?

Varför är det så svårt att sluta när man väl har börjat?  

Precis som alla beroendeframkallande substanser, aktiverar nikotin hjärnans belöningssystem. Louise Adermark, docent vid Sahlgrenska Akademin, Göteborgs universitet, går i denna modul igenom beroendets basala mekanismer. 

Utöver rökningens alla riskfaktorer får vi även nya insikter om de stora vinsterna av att sluta röka och vilken som är den bästa strategin för att lyckas.

Läs mer om de övriga modulerna i OBS-utbildningen

Anmäl er här

040-2022-MARK