Arbetar du inom hälso- och sjukvård?

Informationen på denna webbplats är avsedd för hälso- och sjukvårdspersonal i Sverige. Är du hälso- och sjukvårdspersonal kan du svara ja för att komma vidare till sidan. Svarar du nej kommer du till vår sida för allmänheten.

Välkommen!

Ja Nej

Lämnar Chiesis webbplats...

Chiesi ansvarar inte för information på externa webbplatser.

Vill du fortsätta till extern webbplats?

Ja Nej

Visste du att omkring en halv miljon svenskar lever med KOL?

I denna modul uppdaterar vi kunskaperna om KOL-behandling med utgångspunkt i aktuella data och de senaste riktlinjerna för diagnostik och omhändertagande.

Vid tid och intresse testar vi även hur riktlinjerna fungerar i praktiken i tre korta patientfall. 

Utbildningen är framtagen i samarbete med Kjell Larsson, professor emeritus, Karolinska Institutet.

Läs mer om de övriga modulerna i OBS-utbildningen

Anmäl er här

040-2022-MARK