Arbetar du som hälso- och sjukvårdspersonal?

Denna sida är för hälso- och sjukvårdspersonal.

Arbetar du inom hälso- och sjukvård?

Ja Nej

Lämnar Chiesis webbplats...

Chiesi ansvarar inte för information på externa webbplatser.

Vill du fortsätta till extern webbplats?

Ja Nej

Är KOL detsamma som en dödsdom? Får man automatiskt KOL om man har astma? 

Idag vet vi att rökning är den vanligaste orsaken till att en person utvecklar KOL, men vad är i övrigt vedertagna fakta när det gäller prognos, behandling och samsjuklighet?

Med vägledning av Kjell Larsson, professor emeritus, Karolinska Institutet, slår vi i denna modul hål på vanliga myter och bekräftar de viktigaste sanningarna om KOL. 

Läs mer om de övriga modulerna i OBS-utbildningen

Anmäl er här

040-2022-MARK