Arbetar du inom hälso- och sjukvård?

Informationen på denna webbplats är avsedd för hälso- och sjukvårdspersonal i Sverige. Är du hälso- och sjukvårdspersonal kan du svara ja för att komma vidare till sidan. Svarar du nej kommer du till vår sida för allmänheten.

Välkommen!

Ja Nej

Lämnar Chiesis webbplats...

Chiesi ansvarar inte för information på externa webbplatser.

Vill du fortsätta till extern webbplats?

Ja Nej

Är KOL detsamma som en dödsdom? Får man automatiskt KOL om man har astma? 

Idag vet vi att rökning är den vanligaste orsaken till att en person utvecklar KOL, men vad är i övrigt vedertagna fakta när det gäller prognos, behandling och samsjuklighet?

Med vägledning av Kjell Larsson, professor emeritus, Karolinska Institutet, slår vi i denna modul hål på vanliga myter och bekräftar de viktigaste sanningarna om KOL. 

Läs mer om de övriga modulerna i OBS-utbildningen

Intresseanmälan till:

040-2022-MARK