Arbetar du inom hälso- och sjukvård?

Informationen på denna webbplats är avsedd för hälso- och sjukvårdspersonal i Sverige. Är du hälso- och sjukvårdspersonal kan du svara ja för att komma vidare till sidan. Svarar du nej kommer du till vår sida för allmänheten.

Välkommen!

Ja Nej

Lämnar Chiesis webbplats...

Chiesi ansvarar inte för information på externa webbplatser.

Vill du fortsätta till extern webbplats?

Ja Nej

Fysisk aktivitet vid KOL och astma: Vikten av att träna vid astma och KOL
Föreläsare: Margareta Emtner, Professor, leg sjukgymnast, Uppsala Universitet.

Ett inspelat webinarie från den 18 november 2022. Tillgängligt tom 20 januari 2024.

Fyll i formuläret för att kunna se webbinariet

443-2022-MARK