Arbetar du inom hälso- och sjukvård?

Informationen på denna webbplats är avsedd för hälso- och sjukvårdspersonal i Sverige. Är du hälso- och sjukvårdspersonal kan du svara ja för att komma vidare till sidan. Svarar du nej kommer du till vår sida för allmänheten.

Välkommen!

Ja Nej

Lämnar Chiesis webbplats...

Chiesi ansvarar inte för information på externa webbplatser.

Vill du fortsätta till extern webbplats?

Ja Nej

Hur ska man individanpassa läkemedelsbehandling till astma- och KOL-patienter?
Vilka för-och nackdelar finns det med spray respektive pulver?
Föreläsning för läkare och astma-/KOL-sjuksköterskor.