Arbetar du som hälso- och sjukvårdspersonal?

Denna sida är för hälso- och sjukvårdspersonal.

Arbetar du inom hälso- och sjukvård?

Ja Nej

Lämnar Chiesis webbplats...

Chiesi ansvarar inte för information på externa webbplatser.

Vill du fortsätta till extern webbplats?

Ja Nej

Hur ska man individanpassa läkemedelsbehandling till astma- och KOL-patienter?
Vilka för-och nackdelar finns det med spray respektive pulver?
Föreläsning för läkare och astma-/KOL-sjuksköterskor.