Beställ material

Ladda ner eller beställa material som stöd i ditt arbete och för dina patienter. Du kan beställa ett flertal.

Observera att materialet endast är för hälso-och sjukvårdspersonal som är verksamma i Sverige.

Vänligen notera att leveranstiden är längre nu under semesterperioden. … Läs mer