Arbetar du inom hälso- och sjukvård?

Informationen på denna webbplats är avsedd för hälso- och sjukvårdspersonal i Sverige. Är du hälso- och sjukvårdspersonal kan du svara ja för att komma vidare till sidan. Svarar du nej kommer du till vår sida för allmänheten.

Välkommen!

Ja Nej

Lämnar Chiesis webbplats...

Chiesi ansvarar inte för information på externa webbplatser.

Vill du fortsätta till extern webbplats?

Ja Nej
 • KOL-guiden – kortfattad guide till rätt behandling vid KOL
  Lägg till Ta bort
 • Trimbow NEXThaler demoinhalator
  Lägg till Ta bort
 • Trimbow NEXThaler patientinstruktion, avrivningsblock med 20 sid/block
  Lägg till Ta bort
 • Munstycke NEXThaler passar Innovair och Trimbow Chiesi
  Munstycke NEXThaler (passar både Innovair och Trimbow)
  Lägg till Ta bort
 • Trimbow spray demoinhalator
  Lägg till Ta bort
 • Trimbow spray patientinstruktion, avrivningsblock med 20 sid/block
  Lägg till Ta bort
 • 22-1510_Patblock_TrimbowAR_A5_SE
  Trimbow spray patientinstruktion avrivningsblock (arabiska), avrivningsblock med 20 sid/block
  Lägg till Ta bort
 • Munstycke spray (passar både Innovair och Trimbow)
  Lägg till Ta bort
 • Innovair NEXThaler
  Innovair NEXThaler demoinhalator
  Lägg till Ta bort
 • Innovair NEXThaler patientinformation, avrivningsblock med 20 sid/block
  Lägg till Ta bort
 • Innovair spray demoinhalator med dosräknare
  Lägg till Ta bort
 • Innovair spray patientinstruktionsblock
  Innovair spray patientinstruktionsblock, avrivningsblock med 20 sid/block
  Lägg till Ta bort
 • Anatomisk lungplansch – Stor
  Lägg till Ta bort
 • Vad händer i kroppen - poster
  Poster: Vad händer i kroppen när man slutar röka? (A3)
  Lägg till Ta bort
 • Anatomisk lungplansch (A4 laminerad)
  Lägg till Ta bort
 • Affisch med träningsråd vid KOL (A3)
  Lägg till Ta bort
 • Affisch: Lung- och träningsinformation vid KOL, för vårdmottagningen (A3)
  Lägg till Ta bort
 • Träningsdagbok vid KOL, för patient (A4)
  Lägg till Ta bort
 • Lathund Spirometri
  Lägg till Ta bort
 • Instruktionsblad för rengöring och användning av Aerochamber
  AeroChamber -instruktionsblad för användning och rengöring. Avrivningsblock 20 sidor
  Lägg till Ta bort
 • Maskstorleksguide för Aerochamber spacer
  AeroChamber -Storleksguide vid val av mask till AeroChamber spacer
  Lägg till Ta bort
 • Displayställ för Trimbow NEXThaler, Trimbow Spray, Innovair NEXThaler, Innovair spray
  Lägg till Ta bort

Dina Kontaktuppgifter

Mediciner

Trimbow® pMDI (beklometasondipropionat, formoterol, glycopyrronium)