Arbetar du som hälso- och sjukvårdspersonal?

Denna sida är för hälso- och sjukvårdspersonal.

Arbetar du inom hälso- och sjukvård?

Ja Nej

Lämnar Chiesis webbplats...

Chiesi ansvarar inte för information på externa webbplatser.

Vill du fortsätta till extern webbplats?

Ja Nej
 • Trimbow NEXThaler demoinhalator
  Lägg till Ta bort
 • Trimbow NEXThaler patientinstruktion, avrivningsblock med 20 sid/block
  Lägg till Ta bort
 • Munstycke NEXThaler passar Innovair och Trimbow Chiesi
  Munstycke NEXThaler (passar både Innovair och Trimbow)
  Lägg till Ta bort
 • Trimbow spray demoinhalator
  Lägg till Ta bort
 • Trimbow spray patientinstruktion, avrivningsblock med 20 sid/block
  Lägg till Ta bort
 • 22-1510_Patblock_TrimbowAR_A5_SE
  Trimbow spray patientinstruktion avrivningsblock (arabiska), avrivningsblock med 20 sid/block
  Lägg till Ta bort
 • Munstycke spray (passar både Innovair och Trimbow)
  Lägg till Ta bort
 • Innovair NEXThaler
  Innovair NEXThaler demoinhalator
  Lägg till Ta bort
 • Innovair NEXThaler patientinformation, avrivningsblock med 20 sid/block
  Lägg till Ta bort
 • Innovair spray demoinhalator med dosräknare
  Lägg till Ta bort
 • Innovair spray patientinstruktionsblock
  Innovair spray patientinstruktionsblock, avrivningsblock med 20 sid/block
  Lägg till Ta bort
 • Anatomisk lungplansch – Stor
  Lägg till Ta bort
 • Vad händer i kroppen - poster
  Poster: Vad händer i kroppen när man slutar röka? (A3)
  Lägg till Ta bort
 • Anatomisk lungplansch (A4 laminerad)
  Lägg till Ta bort
 • Affisch med träningsråd vid KOL (A3)
  Lägg till Ta bort
 • Affisch: Lung- och träningsinformation vid KOL, för vårdmottagningen (A3)
  Lägg till Ta bort
 • Träningsdagbok vid KOL, för patient (A4)
  Lägg till Ta bort
 • KOL-guiden – kortfattad guide till rätt behandling vid KOL
  Lägg till Ta bort
 • Lathund Spirometri
  Lägg till Ta bort
 • Instruktionsblad för rengöring och användning av Aerochamber
  Instruktionsblad för rengöring och användning av Aerochamber, avrivningsblad 20 sidor.
  Lägg till Ta bort
 • Maskstorleksguide för Aerochamber spacer
  Maskstorleksguide för Aerochamber spacer
  Lägg till Ta bort
 • Displayställ för Trimbow NEXThaler, Trimbow Spray, Innovair NEXThaler, Innovair spray
  Lägg till Ta bort

Dina Kontaktuppgifter

Mediciner

Trimbow® pMDI (beklometasondipropionat, formoterol, glycopyrronium)