Arbetar du inom hälso- och sjukvård?

Informationen på denna webbplats är avsedd för hälso- och sjukvårdspersonal i Sverige. Är du hälso- och sjukvårdspersonal kan du svara ja för att komma vidare till sidan. Svarar du nej kommer du till vår sida för allmänheten.

Välkommen!

Ja Nej

Lämnar Chiesis webbplats...

Chiesi ansvarar inte för information på externa webbplatser.

Vill du fortsätta till extern webbplats?

Ja Nej

Förbättrad vård, ökad överlevnad för prematura barn.

En normal förlossningen sker mellan graviditetsvecka 37 och 42. Då är fostret fullgånget och tillräckligt utvecklat för att kunna anpassa sig till livet utanför livmodern. Ibland sker förlossningen före graviditetsvecka 37. När det sker, anses barnet vara prematurt och graden av organutveckling beror på barnets gestationsålder. Lungornas mognad och funktionsduglighet är avgörande för överlevnaden. Beroende på gestationsåldern kan lungorna vara helt eller delvis omogna och därmed oförmögna att säkerställa tillräcklig andningsfunktion. Särskilt uttalad lungfunktionsnedsättning ses bland extremt för tidigt födda, det vill säga före graviditetsvecka 28.

Förbättrad vård, ökad överlevnad för prematura barn

Chiesi har under lång tid forskat i samarbete med medicinsk expertis för att förbättra vården av prematura barn. Tack vare detta samarbete har Chiesi blivit en global partner för neonatologin och tillhandahåller läkemedel till fler än 80 länder. Vi strävar efter att öka det internationella kunskapsutbytet så att information om de bästa kliniska metoderna når ut till fler. Förbättrade obstetrisk och neonatal vård har de senaste decennierna ökat överlevnaden vid låg gestationsålder. En målmedveten kunskapssatsning inom pediatrisk omvårdnad har också bidragit till de förbättrade resultaten.

Primär Apné

Hos prematura spädbarn är andningssystemet och de områden i hjärnan som reglerar andningen ofullständigt utvecklat och det kan leda till andningsstörningar, primär apné. När gestationsåldern är låg och förekommer i kombination med låg födelsevikt ökar risken för spontana apnéepisoder, som brukar debutera två till tre dagar efter förlossningen.

Andnödssyndrom (RDS)

Neonatalt andnödssyndrom (Respiratory distress syndrom, RDS) är ett vanligt tillstånd hos prematura spädbarn. RDS är ett samlingsbegrepp för en komplex klinisk bild som orsakas av underutvecklingen i andningssystemet. Sjukdomens svårighetsgrad och incidens är direkt kopplat till graden av prematuritet. Barn som är födda före graviditetsvecka 28 löper större risk att utveckla RDS.

Breathing is life

En video om den viktiga roll de nordiska länderna har haft i utvecklingen av neonatalvården de senaste 30 åren: Resuscitation with room air, Surfactant, CPAP, INSURE, Antenatal steroids and Family centred care.

Läkemedel
Klicka på respektive produktnamn för fullständig förskrivarinformation.

Curosurf® (porcina lunglipider och protein)
Peyona® (koffein)


Aktuellt

Besök Curosurf.se – för guidelines, kliniska studier, filmer med mera.Material

Webinar: Podcasts, social media and virtual events as the new source of
sharing knowledge in neonatology (January 26 2022, hosted by Chiesi)

6726-04 03 2024