Arbetar du som hälso- och sjukvårdspersonal?

Denna sida är för hälso- och sjukvårdspersonal.

Arbetar du inom hälso- och sjukvård?

Ja Nej

Lämnar Chiesis webbplats...

Chiesi ansvarar inte för information på externa webbplatser.

Vill du fortsätta till extern webbplats?

Ja Nej

OBS – en utbildning om obstruktiv lungsjukdom

OBS är en utbildningsserie som vänder sig till alla er som inom vården träffar patienter med KOL eller astma. Utbildningen består av ett antal fristående moduler med olika teman där ni förutom de senaste behandlingsrönen, får ta del patientfall, pedagogiska modeller och filmade inslag med olika medicinska experter. Allt i syfte att förmedla det senaste inom behandling och bemötande av patienter med obstruktiva lungsjukdomar.

Modulerna, 35–45 minuter långa

De är anpassade för att kunna genomföras under ett lunchbesök och modereras av en Chiesi-representant. 

Som klinik väljer ni själva vilken eller vilka moduler som intresserar er mest. Mer information om innehållet i de olika delarna hittar du nedan. 

OBS utbildningar

Anmäl er här

040-2022-MARK