Arbetar du inom hälso- och sjukvård?

Informationen på denna webbplats är avsedd för hälso- och sjukvårdspersonal i Sverige. Är du hälso- och sjukvårdspersonal kan du svara ja för att komma vidare till sidan. Svarar du nej kommer du till vår sida för allmänheten.

Välkommen!

Ja Nej

Lämnar Chiesis webbplats...

Chiesi ansvarar inte för information på externa webbplatser.

Vill du fortsätta till extern webbplats?

Ja Nej

OBS – en utbildning om obstruktiv lungsjukdom

OBS är en utbildningsserie som vänder sig till alla er som inom vården träffar patienter med KOL eller astma. Utbildningen består av ett antal fristående moduler med olika teman där ni förutom de senaste behandlingsrönen, får ta del patientfall, pedagogiska modeller och filmade inslag med olika medicinska experter. Allt i syfte att förmedla det senaste inom behandling och bemötande av patienter med obstruktiva lungsjukdomar.

Mötena är 35–45 minuter långa

En utbildningsmodul är anpassad för att kunna genomföras under ett besök och modereras av en Chiesi-representant. 

Som klinik väljer ni själva vilken eller vilka moduler som ni skickar in en intresseanmälan till. Mer information om innehållet i de olika delarna finner ni nedan.  

OBS utbildningar

Intresseanmälan till:

040-2022-MARK