Arbetar du som hälso- och sjukvårdspersonal?

Denna sida är för hälso- och sjukvårdspersonal.

Arbetar du inom hälso- och sjukvård?

Ja Nej

Lämnar Chiesis webbplats...

Chiesi ansvarar inte för information på externa webbplatser.

Vill du fortsätta till extern webbplats?

Ja Nej

Vilken inverkan har de små luftvägarna vid astma och hur bör behandlingen se ut?

Det finns studier som visar att patienter med okontrollerad astma också lider av en inflammation i de små, perifera luftvägarna. 

I denna modul berättar Leif Bjermer, senior professor och allergolog vid Lunds universitet, om tecken på dålig astmakontroll och vikten av att även de minsta luftvägarna behandlas med bakgrund av de senaste GINA-riktlinjerna. 

Läs mer om de övriga modulerna i OBS-utbildningen

Anmäl er här

040-2022-MARK