Arbetar du inom hälso- och sjukvård?

Informationen på denna webbplats är avsedd för hälso- och sjukvårdspersonal i Sverige. Är du hälso- och sjukvårdspersonal kan du svara ja för att komma vidare till sidan. Svarar du nej kommer du till vår sida för allmänheten.

Välkommen!

Ja Nej

Lämnar Chiesis webbplats...

Chiesi ansvarar inte för information på externa webbplatser.

Vill du fortsätta till extern webbplats?

Ja Nej

I samarbete med Leif Bjermer, professor vid Lunds universitet, lär vi oss om hur de små luftvägarna drabbas vid astma.

Läs mer om de övriga modulerna i OBS-utbildningen

Intresseanmälan till:

040-2022-MARK