Arbetar du inom hälso- och sjukvård?

Informationen på denna webbplats är avsedd för hälso- och sjukvårdspersonal i Sverige. Är du hälso- och sjukvårdspersonal kan du svara ja för att komma vidare till sidan. Svarar du nej kommer du till vår sida för allmänheten.

Välkommen!

Ja Nej

Lämnar Chiesis webbplats...

Chiesi ansvarar inte för information på externa webbplatser.

Vill du fortsätta till extern webbplats?

Ja Nej

AeroChamber Plus® Flow-Vu® Spacer
Ett brett sortiment för alla åldrar med och utan mask.

Barnversionerna är speciellt framtagna och har en extra känslig ventil med lägre motstånd. AeroChamber Plus® Flow-vu® ingår i läkemedelsförmånen2 och förskrivs kostnadsfritt på hjälpmedelskort. 

AeroChamber finns med på rekommendationslistan i flera regioner. Kolla vad som gäller för just din lista!

Liten mask
0-18 mån
Medium mask
1-5 år
Barn/Ungdom
munstycke 5 år+

Barn

Aerochamber används som Innovair spacer, Trimbow spacer
Vuxen
Munstycke
Innovair spacer och Trimbow spacer
Vuxen
Liten mask
AeroChamber till Innovair spacer och till Trimbow spacer
Vuxen
Stor mask

Vuxen

Aerochamber ingår i läkemedelsförmånen 1,2

AeroChamber ingår i läkemedelsförmånen, även till Innovair spacer och Trimbow spacer.

Fördelar med att använda Aerochamber

Födelar att använda Innovair Spacer och Trimbow Spacern AeroChamber.

Viktiga Egenskaper

AeroChamber Innovair och Trimbow spacer har en indikator Flow-Vu

Flow-Vu® inandningsindikator.
Den färgade flärpen rör sig mot användaren när denne andas in. 
Indikatorn rör sig endast om masken/läpparna sluter tätt.

AeroChamber backstycket passar de flesta inhalationssprayerna, så som Innovair Spacer och Trimbow Spacer.

Bakstycke med vissla.
Bakstycket passar de flesta inhalationssprayer, inklusive de med runt munstycke, samt soft-mist sprayer.

Bakstycket har också en vissla, som ljuder om användaren inhalerar för snabbt. (Visslan finns ej för de två barnversionerna med mask, då tidalandning tillämpas)

Diskmaskinssäker.
AeroChamber Plus Flow-Vu kan diskas i diskmaskinens övre korg vid 70°C.

Inga delar av latex
AeroChamber mask innehåller inte latex.

Är olika spacers likvärdiga?

Det enkla svaret är nej3, vilket bekräftas av både GINA och Den Europeiska läkemedelsmyndigheten, EMA (European Medicines Agency)4,5. Det är på denna grund som EMA i sina riktlinjer säger att inhalationsläkemedel av spray-typ ska testas med minst en spacer4 i godkännandeprocessen.  AeroChambers effekt och säkerhet har dokumenterats i flertalet kliniska studier. 6

Några exempel där AeroChamber listas i SPC finns i tabellen7 till höger.

AeroChamber är dokumenterad med flertalet inhalationssprayer

AirsalbAvenorFlutiformIpraventTrimbow
AlvescoBevespiInnovairSymbicortTrixeo

Förskriv spacer tillsammans med spray

Förskriv spacer tillsammans med spray, Innovair spacer och Trimbow spacer.

Användning av spacer tillsammans med spray kan:

Förbättra lungdeponeringen,8,9

Avhjälpa koordinationssvårigheter4.8

Minska biverkningar  i munhåla och svalg (tex candida & heshet)5,

AeroChamber Flow-Vu kan öka lungdeponering9

Instruktionsfilmer

Är du osäker på vilken produktstorlek du behöver?

Beställ Maskstorleksguide för Aerochamber spacer här. Du finner den på nedre delen av beställningssidan.

VANLIGA FRÅGOR OCH SVAR

Varför ska vuxna använda en spacer?
Studier visar att upp till 80% av patienter har dålig inhalationsteknik5, vilket kan leda till bristande astmakontroll eller öka risken för exacerbationer vid KOL 10-11

Fungerar AeroChamber Plus Flow-Vu med alla sprayinhalatorer?
AeroChamber fungerar med de flesta sprayinhalatorer, även dem med runt munstycke. AeroChamber kan också användas med så kallade soft mist inhalatorer

Med vilken spacer är Chiesis inhalationssprayer Trimbow och Innovair testade?
Både Trimbow och Innovair testades med spacern AeroChamber 12-13.
I de två kliniska studierna för Trimbow för behandling av KOL använde ca 20% av patienterna spacern AeroChamber12

I de två kliniska studierna för Trimbow för behandling av astma använde mellan 16% respektive 23% av patienterna Trimbow med spacern AeroChamber12

Hur, och hur ofta ska AeroChamber rengöras?
AeroChambers ska göras rent en gång i veckan och kan diskas i diskmaskinen. Ta isär AeroChamber enligt instruktion och placera i den övre korgen vid max 70%.
AeroChamber kan också diskas för hand i ljummet vatten och lufttorkas.

Innehåller AeroChamber latex?
Nej, varken mask eller behållare innehåller latex.

När ska en spacer med mask användas?
Att använda mask till spacer är nödvändigt för barn under 5 år.
Även äldre barn/ungdomar samt vuxna kan ha fördel av att använda mask. Tex om de har svårt att sluta tätt med läpparna runt munstycket, eller föredrar att tidalandas. Vid användning av mask och tidalandning ska patienten andas 5-6 andetag genom masken. 

Hur ofta bör man byta sin spacer?
AeroChamber bör, liksom de flesta spacerar, bytas var 12e månad.

AeroChamber är CE märkt

Referenser:

 1. Val av spacer vid förskrivning av sprayinhalator; Janusinfo.se 
 2. TLV 2012 & 2018: https://www.tlv.se/download/18.467926b615d084471ac30d1b/1510316369955/bes120927-aerochamber.pdf
  https://www.tlv.se/download/18.208e9a5b163677c16d924b5a/1526565370451/bes180517_aero_chamber.pdf 
 3. Dissanayake, S et al. Pulmonary Pharmacology & Therapeutics 2018; 48; 179-184
 4. EMA Guidelines Doc. Ref. CPMP/EWP/4151/00 Rev. 1., January 22, 2009
 5. GINA Global Strategy for Asthma Management and Prevention, 2023
 6. Study_Summary_AeroChamberVHC_Jan2023: https://www.trudellmed.com/ca/en-CA/scientific-performance-evidence#AeroChamberAnchor
 7. Fass.se
 8. Vincken W, et al. Open Res. 2018 Jun 18;4(2):00065-2018. doi: 10.1183/23120541.00065-2018. PMID: 29928649; PMCID: PMC6004521.
 9. Dorinsky P, et al. Clin Ther. 42 (2020), 634-648. https://doi.org/10.1016/j.clinthera.2020.02.012 
 10. Levy ML, et al Prim Care Respir J. 2013 Dec;22(4):406-11. 
 11. Molimard M, et al, Eur Respir J. 2017 Feb 15;49(2),
 12. Trimbow spray Produktresumé. www.fass.se
 13. Innovair spray Produktresumé, www.fass.se
352-2023-MARK