Arbetar du som hälso- och sjukvårdspersonal?

Denna sida är för hälso- och sjukvårdspersonal.

Arbetar du inom hälso- och sjukvård?

Ja Nej

Lämnar Chiesis webbplats...

Chiesi ansvarar inte för information på externa webbplatser.

Vill du fortsätta till extern webbplats?

Ja Nej

Cystisk Fibros

”Cystisk fibros (CF) är den vanligaste svåra ärftliga sjukdomen i den vita (kaukasiska) befolkningen. Det är en multiorgansjukdom med dominerade symtom från de övre och nedre luftvägarna, där infektioner och segt slem utgör de största problemen. Det är en mycket heterogen sjukdom där både symtom, vilka organ som påverkas och när under livet som besvären uppkommer, varierar. Det är en progressiv sjukdom, men tack vare allt bättre behandling har CF skiftat från att vara en barnsjukdom till att bli en vuxensjukdom med en förväntad medellivslängd på minst 50 år för barn med CF som föds idag (1).”

Av Lennart Hansson, Lennart Hansson, Överläkare, Med Dr, Cystisk fibrosmottagningen, Skånes Universitetssjukhus.

Vill du läsa hela Lennart Hanssons text, klicka här

Läkemedel
Klicka på respektive produktnamn för fullständig förskrivarinformation.

Quinsair® (levofloxacin)
Bramitob® (tobramycin)
Bronchitol® (mannitol)

Kosttillskott vid CF

Kledax (A, D, E, K vitamin vid CF)

Användarinstruktioner Cystisk fibros

Vill du veta hur patienten ska ta sina mediciner, klicka på bilden och kolla på instruktionsvideo nedan:


Webinarer/föreläsningar Cystisk fibros

Välkommen till Lungan genom livet – 29 mars 2023 – Stockholm

Lungan genom livet – en nationell utbildningsdag som hölls i Stockholm den 29 mars 2023.

Vilka faktorer från födelse, eller kanske ännu tidigare, till vuxen ålder spelar roll för de tillstånd och sjukdomar som senare kan leda till KOL? En nationell utbildningsdag om lungan genom livet hölls den 29 mars 2023 och anordnades av Chiesi Pharma, med fokus på lungans utveckling, från förtidigt födda till vuxen ålder och vilka tillstånd och sjukdomar som senare i livet kan leda till KOL.

Har du några frågor kring utbildningsdagen, eller ta del av föreläsningar samt övrigt material? Kontakta Laila Massamiri på [email protected]

Med Vänlig Hälsning
Laila Y Massamiri, MSc | Nordic Medical Advisor
Tel: + 46 706 813 342 | Email: [email protected]


Report from ERS International Congress 2022, Barcelona, Spain, 4-6 Sept. 2022

We would like to take the opportunity to give you a summary from ERS-2022 with focus on CF written by 2 CF-doctors: Dr. Daniel Faurholt- Jepsen and Dr. Tavs Qvist both working at CF-centre in Rigshospitalet, Copenhagen. They have covered the scientific part of ERS and in this newsletter you can take part of the selected sessions that they’ve covered during ERS in Barcelona in the beginning of September 2022.

Read the report from ERS 2022 here

Rapport från ECFS Konferensen 2022

Efter 2 år av digitala konferenser så var den 45:e ECFS konferensen äntligen tillbaka som ett fysiskt möte i Rotterdam i Nederländerna som bjöd på spetsvetenskap och genombrott inom CF från hela världen världen. Med 30 symposier, 2 plenarsessioner, 24 workshops för utvalda abstracts och 6 träffar expertsessioner, var årets vetenskapliga program full av aktivitet.

CF & Radiology Webinar

Speaker: Harm Tiddens, Professor of Pediatric Pulmonology, Erasmus MC Rotterdam
Pediatric Respiratory Medicine
Chairmen and Program Committee: Anders Lindblad, MD & Marcus Svedberg,
Pediatrician, MD, Queen Silvia Childrens Hospital, Gothenburg:

Introduction
How did we get to CT in the first place?
Standardization of lung volymes in CT
Image analysis
Q&A and closing

CF & Radiology Webinar

Mucus Clearance & inhaled Mannitol in CF

The importance of mucus clearance in CF Daniel Faurholt-Jepsen, MD, PhD (Dept of Infectious Diseases) Rigshospitalet, Copenhagen, DK

Initiation of inhaled Mannitol treatment – Physiotherapist, Certified Respiratory Specialist Rigshospitalet, Copenhagen, DK

Mucus Clearance & inhaled Mannitol in CF


Material Cystisk fibros


Boka möte Cystisk fibros

Boka möte direkt via [email protected]


091-2022-MARK