Arbetar du inom hälso- och sjukvård?

Informationen på denna webbplats är avsedd för hälso- och sjukvårdspersonal i Sverige. Är du hälso- och sjukvårdspersonal kan du svara ja för att komma vidare till sidan. Svarar du nej kommer du till vår sida för allmänheten.

Välkommen!

Ja Nej

Lämnar Chiesis webbplats...

Chiesi ansvarar inte för information på externa webbplatser.

Vill du fortsätta till extern webbplats?

Ja NejTre snabba frågor om oscillometri Andningsvägar

Tre snabba frågor om oscillometri

Brian Lipwoth är en internationell opinionsbildare med över 30 års erfarenhet av klinisk allergologi och lungmedicin, med särskilt fokus på luftvägssjukdomar. Han var inbjuden som talare vid årsmötet för Dansk Lungmedicin (DLS årsmöte, 24 november 2023, Odense), och presenterade hur SAD (Small Airways Disease) vid astma kan mätas genom att använda oscillometri som ett komplement till spirometri. I anslutning till det, hade vi nöjet att ställa tre snabba frågor om oscillometri. Lyssna på vad Brian har att säga i filmen ovan. … Läs mer

Läs mer
Borde män och kvinnor behandlas lika vid KOL? Andningsvägar

Borde män och kvinnor behandlas lika vid KOL?

Sjukdomen Kroniskt Obstruktiv Lungsjukdom (KOL) har traditionellt varit en sjukdom som drabbat män, men dödligheten i KOL för kvinnor har fördubblats sedan millennieskiftet och sedan 2005 dör fler kvinnor än män av KOL1. Föreställningen om KOL som en manlig sjukdom kan bidra till fördröjd diagnos hos kvinnor med luftvägsbesvär. … Läs mer

Läs mer

Referenser

  1. www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/asthma
  2. Safiri S, Carson-Chahhoud K, Noori M, Nejadghaderi S A, Sullman M J M, Ahmadian Heris J et al. Burden of chronic obstructive pulmonary disease and its attributable risk factors in 204 countries and territories, 1990-2019: results from the Global Burden of Disease Study 2019 BMJ 2022; 378 :e 069679 doi:10.1136/bmj-2021-069679  https://www.bmj.com/content/378/bmj-2021-069679
7325-05032024