Arbetar du inom hälso- och sjukvård?

Informationen på denna webbplats är avsedd för hälso- och sjukvårdspersonal i Sverige. Är du hälso- och sjukvårdspersonal kan du svara ja för att komma vidare till sidan. Svarar du nej kommer du till vår sida för allmänheten.

Välkommen!

Ja Nej

Lämnar Chiesis webbplats...

Chiesi ansvarar inte för information på externa webbplatser.

Vill du fortsätta till extern webbplats?

Ja Nej


KOL-rapporten 2023: En bortglömd folksjukdom

KOL-rapporten tar tempen på KOL-vården i Sverige 2023. Trots goda möjligheter till bättre prognos med tidiga insatser är ändå för lite och för sent det som präglar KOL-vården i Sverige idag.

KOL-kör – lungrehabilitering det svänger om

Körsång för personer som lever med KOL är en del av den lungrehabilitering som erbjuds i den danska kommunen Vordingborg. De ingick i projektet Sing-a-lung som utvärderat effekt på fysisk träningskapacitet.

Chiesi: För oss är shared value en självklarhet

Vårt syfte är att aktivt bidra till en positiv samhällsutveckling. När traditionella företag prioriterar vinst åt aktieägare strävar vi efter att möta behoven från hela vårt omgivande samhälle. På så vis skapar vi Shared Value. Ett konkret exempel är Chiesis strävan att bli koldioxidneutrala senast 2035. Vårt arbete att minimera utsläpp från inhalatorer vid astma…

Referenser

  1. www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/asthma
  2. Safiri S, Carson-Chahhoud K, Noori M, Nejadghaderi S A, Sullman M J M, Ahmadian Heris J et al. Burden of chronic obstructive pulmonary disease and its attributable risk factors in 204 countries and territories, 1990-2019: results from the Global Burden of Disease Study 2019 BMJ 2022; 378 :e 069679 doi:10.1136/bmj-2021-069679  https://www.bmj.com/content/378/bmj-2021-069679