Arbetar du inom hälso- och sjukvård?

Informationen på denna webbplats är avsedd för hälso- och sjukvårdspersonal i Sverige. Är du hälso- och sjukvårdspersonal kan du svara ja för att komma vidare till sidan. Svarar du nej kommer du till vår sida för allmänheten.

Välkommen!

Ja Nej

Lämnar Chiesis webbplats...

Chiesi ansvarar inte för information på externa webbplatser.

Vill du fortsätta till extern webbplats?

Ja Nej

För cirka tio år sedan startades en kör för personer som lever med KOL i den danska kommunen Vordingborg inom ramen för lungrehabilitering. Aktiviteten bekostas numera med kommunala medel då den ingår i rehabilitering vid KOL. 

Nyligen ledde personliga omständigheter för en utbildad klassisk sångare till en nyfikenhet om hälsoeffekterna av att sjunga, vilket inte bara ledde till kontakt med Vordingborgkören, utan även till forskningsprojektet ”Sing-a-lung”.  

Vår kollega Nicolai Krogh, gav sig ut för att lära sig mer och har intervjuat några som var med. 

Mette, körledaren

Mette Abrahamsen är en lokal sånglärare och körledare som varit engagerad i KOL-kören från början. När hon började, fick hon utbildning för att förstå de specifika utmaningarna med att leva med KOL, och hon stöddes i att anpassa sina anvisningar för kören.  

Alla körer ägnar sig åt andningsövningar, men när man arbetar med KOL-patienter är det viktigt att visa medkänsla. Röstövningar och tekniker kan hjälpa personer med KOL att förstå hur kroppen och andningen fungerar. Mette säger att körmedlemmar ofta berättar att de använt samma övningar vid andnöd för att lindra situationen och försöka undvika panik.  

Kan du se några förbättringar?

Det är mycket svårt att säga, men jag kan märka en förändring i deras kroppshållning. Nya medlemmar tenderar att dra upp axlarna när de sjunger och andas in, men denna spänning verkar avta med tiden. De verkar också bli bättre på att ta djupa andetag, och den ytliga andningen är mindre tydlig. Att leva med KOL är stressande, och Mette säger att deras inre stressnivåer ibland märks genom klagomål som att hon spelar för högt eller att tonarten är för låg. Så som körledare är det bra att vara förberedd: deras tålamodsnivåer är helt enkelt lägre.  

Gör du något för att underlätta deras sociala interaktion?

Det sker naturligt genom det samspel som gemensam sång ger. Att leva med KOL kan snabbt få dig att känna dig ensam, och här är sången och gemenskapen bra saker. Sången får dig att glömma tid och rum, och en sammanhållning uppstår. Körmedlemmarna väljer sånger som ofta handlar om livet och gemenskap. ”Jag gillar att använda berättelser från deras eget liv och involvera dem i sångerna och diskutera sångerna,” säger Mette.

Mette, forskaren

Mette Kaasgaard är en utbildad klassisk sångare och sånglärare från Det Kongelige Danske Musikkonservatorium, som också har en examen i design och kommunikation från IT-Universitetet i Köpenhamn. Hon drabbades av en allvarlig andnöd under utbildningen, vilket tack vare Google och rätt timing väckte ett intresse av att forska kring hälsoeffekter av sång. I sitt förberedande arbete upptäckte hon att KOL-körer faktiskt redan fanns i Danmark, men de hade etablerats ad hoc och riktlinjer för hur de skulle ledas saknades. 

Det finns studier om effekterna av körsång på sjukdom, men heterogeniteten är betydande och uppfyller kanske inte alltid vetenskapliga standarder. Dessutom är antalet översiktsartiklar mycket högt jämfört med faktiska studiepublikationer. Mette såg behovet av mer vetenskapligt stöd för objektiva hälsoresultat av sång, specifikt: om sång påverkar det viktigaste utfallet för lungrehabilitering, fysisk träningskapacitet. 

Sing-a-lung-projektet 

Fysisk träningskapacitet kan mätas med hjälp av 6-minuters gångtest (6MWT), det vill säga hur långt en person kan gå på 6 minuter. Detta var måttet som användes som primärt utfallsmått i en 10-veckors randomiserad kontrollerad studie om lungrehabilitering, som jämförde träningen ”Singing for lung health” (SLH) med standardfysisk träning (PExT)1. Forskarna drog slutsatsen att SLH inte var sämre än PExT. Sekundära utfall var förändringar i livskvalitet (QoL), ångest och depression, lungfunktion, andfåddhet och följsamhet, där inga signifikanta skillnader hittades mellan grupperna.  

Bästa träningen är den som blir av

Följsamhet är ett vanligt problem inom lungrehabilitering, och denna studie var inget undantag. Inte förvånande fanns det, i båda behandlingsgrupperna, ett samband mellan närvaro (PR-följsamhet) och uppnåendet av målet för 6MWT med en förbättring på +30 meter. Detta överensstämmer med den gamla sanningen att den bästa träningen är den som blir av. 

Fortsättning följer

Resultatet av projektet publicerades i European Respiratory Journal1, och projektet vann även ett pris för bästa forskarinitierad klinisk prövning år 2023 från den danska läkemedelsindustriföreningen. Mette arbetar också med en uppföljningsstudie för att se om långsiktiga effekter kan observeras hos Sing-a-Lung-kohorten. Chiesi har beslutat att donera 85 000 DKK till uppföljningsstudien – vi ser fram emot att höra mer! 

Röster från en KOL-kör

Nicolai pratade med tre medlemmar av kören för att få deras perspektiv på sång som en del av lungrehabilitering. En av dem fick reda på om KOL-kören under rehabilitering som ordinerats av läkare och fick modet att prova det som en extra åtgärd. En annan medlem hörde från kommunen om KOL-körer.  

Även om det kanske inte är viktigt att alla har samma sjukdom är det viktigt att det finns en acceptans och förståelse när någon behöver hosta. Ingen stirrar på dig, och körledaren säger bara att man ska hosta ut det. Du behöver inte skämmas för det. En medlem säger: ”Andra säger ’jag kan inte sjunga’ när jag berättar att jag sjunger i KOL-kör, men det kan inte heller jag – det är inte poängen! Poängen är att delta, använda din röst och din kropp!” 

Sånger om liv – och vänskap 

Nicolai nämner att många av sångerna handlar om liv och gemenskap. ”Jag undrade om du hade märkt det!” utropar en medlem. ”Ja, det handlar om att få det bästa ut av livet. Det är sorgligt att inte kunna göra vad man vill, men i stället fokuserar jag på vad jag kan göra. Det är det du måste lära dig, det är ingen idé att titta tillbaka på vad du en gång visste att du kunde göra – utan snarare fokusera på vad du kan göra!” 

Har ni gjort några offentliga framträdanden? 

”En gång uppträdde vi på torget i Vordingborg. Vi sjöng 5 sånger. Flera kom till mig och andra och sa: ’Vi trodde inte att man kunde sjunga så bra när man har KOL’. Jag var helt överlycklig!” 

Förbättringar 

När de frågas om de kan se några förbättringar tack vare KOL-kören kan det vara svårt att avgöra om man samtidigt har ändrat sin livsstil, som att äta bättre och motionera mer. En har ökat lungkapaciteten med 5%, en annan har ökat kapaciteten från 40% till 50%. Det tredje medlemmen har ännu inte haft någon uppföljning hos läkaren men har märkt att han nu kan sjunga 3-4 rader istället för bara 1 rad innan han måste andas. Oavsett om det finns påtagliga förbättringar eller inte säger en medlem att det viktigaste är att det är en upplevelse som får dig på gott humör. De andra håller med: Det är ovärderligt att delta i något som bara gör en glad. De nämner också att de dricker kaffe tillsammans och interagerar socialt, och några har till och med börjat träna tillsammans. 

Alla tre säger att påverkan på livskvaliteten betyder mycket mer än värden du får från läkarens kontor. Vad skulle du vilja säga till andra med KOL om att gå med i en KOL-kör? frågar Nicolai. – Sluta gömma dig! Kom ut och delta och ta reda på om det här kan vara något för dig! 

”Du kom med alt det, der var Dig”

Avslutningsvis spelade Mette sången ”Du Kom Med Alt Det, Der Var Dig”, av Jens Rosendal, och alla sjöng med:

Du kom med alt det, der var dig, 

og sprængte hver en spærret vej, 

og hvilket forår blev det! 

(…) 

At livet det er livet værd 

på trods af tvivl og stort besvær 

Fritt översatt: Du kom, med allt som var du, och sprängde varje spärrad väg, och vilken vår det blev! (…) Att livet det är värt att leva, trots tvivel och stort bekymmer.

Var och en av deltagarna, kom verkligen med allt, som var dem själva i form av sång, skratt och gott humör. 

Trots att det var höst gjorde glädjen i rummet att det kändes som vår! Att leva med en kronisk sjukdom som KOL kan medföra stora svårigheter, men under de timmar som jag tillbringade med dessa människor blev det så tydligt att livet är värt att leva, trots tvivel och stora svårigheter!

Nicolai Krogh

Medical Sience Liasion

Referens

  1. Kaasgaard M, Rasmussen DB, Andreasson KH, et al. Use of Singing for Lung Health as an alternative training modality within pulmonary rehabilitation for COPD: a randomised controlled trial. Eur Respir J. 2022;59(5):2101142. Published 2022 May 19. doi:10.1183/13993003.01142-2021
5087-10.11.2023