Arbetar du som hälso- och sjukvårdspersonal?

Denna sida är för hälso- och sjukvårdspersonal.

Arbetar du inom hälso- och sjukvård?

Ja Nej

Lämnar Chiesis webbplats...

Chiesi ansvarar inte för information på externa webbplatser.

Vill du fortsätta till extern webbplats?

Ja Nej

*Bokningsbrev har skickats ut via post till huvudman och berörda medarbetare. Gällande bokningsbrev med aktuella ämnen hittar du här. Efter bokning kommer vi att kontakta dig för att bekräfta tid och datum samt vilket ämne kopplat till bokningsbrevet som ni önskar diskutera på mötet.

372-2021-MARK, dec 2021