Arbetar du inom hälso- och sjukvård?

Informationen på denna webbplats är avsedd för hälso- och sjukvårdspersonal i Sverige. Är du hälso- och sjukvårdspersonal kan du svara ja för att komma vidare till sidan. Svarar du nej kommer du till vår sida för allmänheten.

Välkommen!

Ja Nej

Lämnar Chiesis webbplats...

Chiesi ansvarar inte för information på externa webbplatser.

Vill du fortsätta till extern webbplats?

Ja Nej

Uppdateringar inom Kongressrapporter, Forskningsnyheter och Utbildningar

Vi ger dig rapporter från kongresser, och ny forskning som vi tror kommer intressera dig som arbetar inom vården. Vi vill även ge dig inbjudningar om kommande utbildningar och information som rör våra ämnesområden.

  • Nyheter inom våra terapiområden
  • Kongressrapporter och summeringar
  • Föreläsningar & Utbildningar

Skriv gärna upp dig på nyheter från oss via nedanstående formulär. Vi förstår att din tid är begränsad och tror att du, precis som vi, föredrar kvalitet framför kvantitet.

Observera att detta formulär kan inte användas för att rapportera biverkningar av våra produkter. För sådan rapportering, klicka här för att rapportera biverkningar.

Jag är intresserad av följande områden:

372-2021-MARK, dec 2021