Arbetar du inom hälso- och sjukvård?

Informationen på denna webbplats är avsedd för hälso- och sjukvårdspersonal i Sverige. Är du hälso- och sjukvårdspersonal kan du svara ja för att komma vidare till sidan. Svarar du nej kommer du till vår sida för allmänheten.

Välkommen!

Ja Nej

Lämnar Chiesis webbplats...

Chiesi ansvarar inte för information på externa webbplatser.

Vill du fortsätta till extern webbplats?

Ja Nej

Chiesi i Norden – snabb och hållbar tillväxt

Chiesi nordiska dotterbolag ingår i den internationella, familjeägda läkemedelskoncernen Chiesi Group och är ett läkemedelsföretag verksamt inom forskning och utveckling, samt tillverkning av innovativa läkemedel.

Till våra terapiområden hör respiratoriska sjukdomar, neonatologi, sällsynta sjukdomar och specialistvård. Vi ansvarar även lokalt för farmakovigilans, compliance, medical affairs, finans och har ett starkt fokus på hållbarhet för all vår verksamhet. Chiesi i Norden har kontor i centrala Stockholm och har även en forsknings- och utvecklingsavdelning på Karolinska Institutets campus. Det ger Chiesi möjligheter att vara en stark partner i svenska Life Science-sammanhang och att arbeta nära universitetet och dess forskning.

Chiesi investerar i Norden inom biotech och pharma

Fokus för verksamheten har sedan starten 2014 varit att lansera Chiesi Groups produktportfölj på den nordiska marknaden samtidigt som vi arbetar mot att bli marknadsledande inom terapiområdena sällsynta sjukdomar och specialistvård. Som ett led i det arbetet förvärvades Zymenex, ett dansk-svenskt biotechbolag specialiserade inom terapiområdet sällsynta sjukdomar. Sammantaget är vi drygt 70 engagerade medarbetare i Danmark, Finland, Norge och Sverige som varje dag arbetar för att förbättra patienters vardag. Vår företagskultur betonar vikten av att samarbeta, sätta människor först och utbyta kunskap för bästa resultat.

Chiesi Group en ledande läkemedelskoncern

Chiesi Group är en internationell, familjeägd läkemedelskoncern med säte i italienska Parma och totalt har närmare 6 000 anställda. Över 20 procent av omsättningen investeras i forskning och utveckling, där fokus ligger på innovativa läkemedel inom tre områden: andningssjukdomar, neonatalmedicin och sällsynta sjukdomar. Bolaget grundades 1935. Idag är Chiesi världsledande inom många av våra specialistområden och utvecklar och distribuerar läkemedel i 65 länder genom 29 dotterbolag; i Europa, Amerika, Asien och Afrika. Chiesi etablerades i Norden 2014 och har verksamhet i Sverige, Danmark, Norge och Finland. Under de kommande åren planerar vi att öka våra insatser inom framför allt det respiratoriska terapiområdet.

CSR på riktigt

En stark familjekoppling och engagemang för hållbarhet präglar Chiesi, som sedan 2019 har en certifiering som B-corpbolag. Med det följer åtaganden att lönsamhet måste kombineras med ansvar för en rad faktorer som miljö̈ och social hänsyn. Vi är det största internationella läkemedelsbolaget som har den här certifieringen och vi sporrar gärna andra inom vår sektor att följa efter. Certifieringen sätter sin prägel på alla våra relationer med anställda, kunder och leverantörer.

Ett annat exempel på vårt starka hållbarhetsengagemang är Chiesi Foundation som grundades 2005. Det är en ideell organisation vars syfte är att främja människors hälsa och att lindra patienters lidande genom forskning, kunskapsutbyte och utbildning av vårdpersonal. Tyngdpunkten ligger inom våra expertområden: respiratoriska, sällsynta och neonatala sjukdomar.

Läs gärna mer om hur Chiesi aktivt arbetar ansvarsfullt med sitt hållbarhetsarbete.

372-2021-MARK, dec 2021