Arbetar du inom hälso- och sjukvård?

Informationen på denna webbplats är avsedd för hälso- och sjukvårdspersonal i Sverige. Är du hälso- och sjukvårdspersonal kan du svara ja för att komma vidare till sidan. Svarar du nej kommer du till vår sida för allmänheten.

Välkommen!

Ja Nej

Lämnar Chiesis webbplats...

Chiesi ansvarar inte för information på externa webbplatser.

Vill du fortsätta till extern webbplats?

Ja Nej

En portal för vårdpersonal

Chiesi Pro riktar sig till dig som är verksam inom vårdyrket. Chiesi Pro erbjuder uppdateringskurser, kongresssrapporter, information om forskning från kollegor med mera.

Beställ material

Boka ett möte idag

Här ger vi dig möjlighet att boka ett fysiskt eller digitalt möte med Chiesis representant.

Boka ett möte

Beställ material

Här kan du ladda ner eller beställa material som stöd i ditt arbete och för dina patienter.

Beställ material

Våra läkemedel

Få tillgång till information om våra läkemedel, material för patientstöd och mycket mer.

Om våra läkemedel

Aktuellt

Mer Aktuellt

Artiklar

Fler Artiklar
Borde män och kvinnor behandlas lika vid KOL? Andningsvägar
Publicerad: 05 mar 2024

Borde män och kvinnor behandlas lika vid KOL?

Sjukdomen Kroniskt Obstruktiv Lungsjukdom (KOL) har traditionellt varit en sjukdom som drabbat män, men dödligheten i KOL för kvinnor har fördubblats sedan millennieskiftet och sedan 2005 dör fler kvinnor än män av KOL1. Föreställningen om KOL som en manlig sjukdom kan bidra till fördröjd diagnos hos kvinnor med luftvägsbesvär. … Läs mer

Läs mer

Webinars

fler webinar
Exacerbationer

Exacerbationer

Webbinarium KOL – exacerbationer Varför är det viktigt att undvika exacerbationer? Vilka verktyg kan man använda sig av för att bedöma grad av exacerbation? Är dyspné en prediktor för kommande … Läs mer

Läs mer

Vill du ha nyheter från oss?

Ta del av kommunikation från oss inom våra terapiområden – Kongressrapporter, Föreläsningar, Utbildningar. Vi förstår att din tid är begränsad och tror att du, precis som vi, föredrar kvalitet framför kvantitet.

Ja tack, gärna!

Chiesi

Chiesi nordiska dotterbolag ingår i den internationella, familjeägda läkemedelskoncernen Chiesi Group och är ett läkemedelsföretag verksamt inom forskning och utveckling, samt tillverkning av innovativa läkemedel.

Till våra terapiområden hör respiratoriska sjukdomar (astma och KOL), neonatologi, sällsynta sjukdomar och specialistvård. Chiesi ansvarar även lokalt för farmakovigilans, compliance, medical affairs, finans och har ett starkt fokus på hållbarhet för all vår verksamhet. Chiesi i Norden har kontor i centrala Stockholm och har även en forsknings- och utvecklingsavdelning på Karolinska Institutets campus. Det ger Chiesi möjligheter att vara en stark partner i svenska Life Science-sammanhang och att arbeta nära universitetet och dess forskning.

Chiesi är den största globala läkemedelskoncernen som har tilldelats en B Corp certifiering, vilket är ett bevis på våra höga, sociala och miljömässiga standarder. Det är något som vi är otroligt stolta över, men samtidigt något som känns väldigt naturligt: att ta hand om andra är grunden i hälsovetenskap och har alltid varit kärnan i vårt arbete.


372-2021-MARK, dec 2021