Arbetar du inom hälso- och sjukvård?

Informationen på denna webbplats är avsedd för hälso- och sjukvårdspersonal i Sverige. Är du hälso- och sjukvårdspersonal kan du svara ja för att komma vidare till sidan. Svarar du nej kommer du till vår sida för allmänheten.

Välkommen!

Ja Nej

Lämnar Chiesis webbplats...

Chiesi ansvarar inte för information på externa webbplatser.

Vill du fortsätta till extern webbplats?

Ja Nej

Mycket har hänt i behandlingen av personer med CF de senaste åren och det är inte alltid lätt att navigera i det här nya landskapet. Professor Carsten Schwarz, chef för CF Center i Potsdam, Tyskland, berättar i tre filmer om sina tankar kring behandling av personer med CF.

Carsten Schwarz betonar vikten av att behandla kroniska Pseudomonas aeruginosa– infektioner:

”I think we still see a relevant number of patients that are infected with chronic Pseudomonas aeruginosa and we should not accept it because we know that Pseudomonas will cause lung damage, maybe not that strong as years before because we can prevent damage a little bit with our new modulator therapy that we can use now (…) so that’s really changing a lot in CF. But if patients are still colonized with Pseudomonas I think we still need to offer our patients a good therapy and that in my opinion would be to have an inhaled therapy in patients who are chronically infected with Pseudomonas, which is also recommendation of current published guideline from Germany, The Chronic Pseudomonas guideline.”

The changing face of chronic infections in CF

Vi har fortfarande patienter som tappar i FEV1 samt en betydande andel patienter med kroniska Pseudomonas aeruginosa-infektioner. I filmen ”The changing face of chronic infections in CF” får du lära dig mer om epidemiologi, Pseudomonas aeruginosa-infektioner och lungskador, att definitionen av CF-exacerbationer skulle behöva uppdateras samt en genomgång av olika behandlingsalternativ.

How to treat chronic infections

I denna 10 minuter långa film ”How to treat chronic infections, management of chronic pulmonary infections” berättar professor Carsten Schwarz hur man kan hantera kroniska lunginfektioner hos personer med CF, med fokus på kroniska Pseudomonas aeruginosa-infektioner, och vilka behandlingsalternativ som finns.

The new management of ageing, well controlled, persons with CF

I november 2023 anordnades Chiesi CF Academy på temat ”The new management of ageing, well controlled, persons with CF” med professor Carsten Schwarz som föreläsare. Föreläsningen ägde rum på CF-centret på Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge och streamades till CF-center runt om i Norden. Hade du inte möjlighet att delta på föreläsningen i november? Då har du chans nu att se föreläsningen i sin helhet!

(ca 40 minuter lång)

7597-08.04-2024