Arbetar du inom hälso- och sjukvård?

Informationen på denna webbplats är avsedd för hälso- och sjukvårdspersonal i Sverige. Är du hälso- och sjukvårdspersonal kan du svara ja för att komma vidare till sidan. Svarar du nej kommer du till vår sida för allmänheten.

Välkommen!

Ja Nej

Lämnar Chiesis webbplats...

Chiesi ansvarar inte för information på externa webbplatser.

Vill du fortsätta till extern webbplats?

Ja Nej

Aktuellt

Patientfall med kangrelor
Publicerad: 17 feb 2022

Patientfall med kangrelor

Här kan du ta del av tre intressanta patientfall med kangrelor, framtagna i samarbete med överläkaren och interventionskardiologen Per Grimfjärd, MD, PhD vid Region Västmanland (engelskt tal). Gå till Kardiologi … Läs mer

Läs mer
KOL och träning
Publicerad: 14 nov 2022

KOL och träning

Rädsland och obehaget att bli andfådd kan göra att patienter med KOL avstår från att anstränga sig. Din kunskap och råd från dig om att fysisk träning minskar risken för … Läs mer

Läs mer

Webinarer

Exacerbationer

Exacerbationer

Webbinarium KOL – exacerbationer Varför är det viktigt att undvika exacerbationer? Vilka verktyg kan man använda sig av för att bedöma grad av exacerbation? Är dyspné en prediktor för kommande … Läs mer

Läs mer

OBS utbildningsserie

Se mer

Instruktionsfilmer

Se alla Instruktionsfilmer
372-2021-MARK, dec 2021