Arbetar du som hälso- och sjukvårdspersonal?

Denna sida är för hälso- och sjukvårdspersonal.

Arbetar du inom hälso- och sjukvård?

Ja Nej

Lämnar Chiesis webbplats...

Chiesi ansvarar inte för information på externa webbplatser.

Vill du fortsätta till extern webbplats?

Ja Nej

Aktuellt

Inhalationsteknik är en färskvara
Publicerat: 21 apr 2023

Inhalationsteknik är en färskvara

En studie med svenska KOL-patienter från 2021 visade att totalt 66 procent av patienterna i studien inte tog sin inhalation på rätt sätt och att ju fler inhalatorer patienterna hade,…

Läs mer
Patientfall: okontrollerad astma hos vuxna
Publicerat: 03 dec 2021

Patientfall: okontrollerad astma hos vuxna

7 frågor som testar dina kunskaper om okontrollerad astma hos vuxna. Astma är en vanlig sjukdom i samhället som karaktäriseras av varierande luftvägsobstruktion och en ofta kronisk luftvägsinflammation(1). I Sverige…

Läs mer

Webinarer

OBS utbildningsserie

Se mer

Instruktionsfilmer

Se alla Instruktionsfilmer
372-2021-MARK, dec 2021