Arbetar du inom hälso- och sjukvård?

Informationen på denna webbplats är avsedd för hälso- och sjukvårdspersonal i Sverige. Är du hälso- och sjukvårdspersonal kan du svara ja för att komma vidare till sidan. Svarar du nej kommer du till vår sida för allmänheten.

Välkommen!

Ja Nej

Lämnar Chiesis webbplats...

Chiesi ansvarar inte för information på externa webbplatser.

Vill du fortsätta till extern webbplats?

Ja Nej

Att kunna inhalera rätt är en viktig faktor för att få bästa möjliga effekt av inhalerade astma och KOL-läkemedel. Men varför ska man inhalera
pulver respektive spray med olika teknik och vad avgör egentligen var i luftvägarna som läkemedlet hamnar? Modulen är framtagen i samarbete med Per Rönmark, specialist i allmänmedicin.

Läs mer om de övriga modulerna i OBS-utbildningen

Intresseanmälan till:

017-2022-MARK