Arbetar du som hälso- och sjukvårdspersonal?

Denna sida är för hälso- och sjukvårdspersonal.

Arbetar du inom hälso- och sjukvård?

Ja Nej

Lämnar Chiesis webbplats...

Chiesi ansvarar inte för information på externa webbplatser.

Vill du fortsätta till extern webbplats?

Ja Nej

 

Att kunna inhalera rätt är en viktig faktor för att få bästa möjliga effekt
av inhalerade astma- och KOL-läkemedel.

Men varför ska man inhalera pulver respektive spray med olika teknik? Och vad avgör egentligen var i luftvägarna som läkemedlet hamnar?

Den nya modulen, om inhalationsteknik, är framtagen i samarbete med Per Rönmark,
specialist i allmänmedicin.

Läs mer om de övriga modulerna i OBS-utbildningen

Anmäl er här

017-2022-MARK