Arbetar du inom hälso- och sjukvård?

Informationen på denna webbplats är avsedd för hälso- och sjukvårdspersonal i Sverige. Är du hälso- och sjukvårdspersonal kan du svara ja för att komma vidare till sidan. Svarar du nej kommer du till vår sida för allmänheten.

Välkommen!

Ja Nej

Lämnar Chiesis webbplats...

Chiesi ansvarar inte för information på externa webbplatser.

Vill du fortsätta till extern webbplats?

Ja Nej
tre intressanta patientfall med kangrelor från Chiesi Care

Här kan du ta del av tre intressanta patientfall med kangrelor, framtagna i samarbete med överläkaren och interventionskardiologen Per Grimfjärd, MD, PhD vid Region Västmanland (engelskt tal).

Gå till Kardiologi – Ischemisk hjärtsjukdom

Patientfall Case 1: Atypical presentation STEMI – unclear diagnosis at presentation
Patient with sudden loss of consciousness at home

Patientfall Case 2: STEMI patient with nausea/vomiting
Patient with repeated vomiting.

Patientfall Case 3: STEMI presenting to Emergency Department
Patient with chest pain to emergency department within 1 hour of symptom onset