Arbetar du inom hälso- och sjukvård?

Informationen på denna webbplats är avsedd för hälso- och sjukvårdspersonal i Sverige. Är du hälso- och sjukvårdspersonal kan du svara ja för att komma vidare till sidan. Svarar du nej kommer du till vår sida för allmänheten.

Välkommen!

Ja Nej

Lämnar Chiesis webbplats...

Chiesi ansvarar inte för information på externa webbplatser.

Vill du fortsätta till extern webbplats?

Ja Nej

Rädsland och obehaget att bli andfådd kan göra att patienter med KOL avstår från att anstränga sig. Din kunskap och råd från dig om att fysisk träning minskar risken för tidig död, minskar andfåddhet och förbättrar livskvalitén kan hjälpa fler att komma igång och träna.

Läs mer om KOL och träning

464-2022-MARK