Arbetar du som hälso- och sjukvårdspersonal?

Denna sida är för hälso- och sjukvårdspersonal.

Arbetar du inom hälso- och sjukvård?

Ja Nej

Lämnar Chiesis webbplats...

Chiesi ansvarar inte för information på externa webbplatser.

Vill du fortsätta till extern webbplats?

Ja Nej

Rädslan och obehaget att bli andfådd kan göra att patienter med KOL avstår från att anstränga sig. Din kunskap och råd från dig om att fysisk träning minskar risken för tidig död, minskar andfåddhet och förbättrar livskvalitén kan hjälpa fler att komma igång och träna.

Läs mer om KOL och träning

 

464-2022-MARK