Arbetar du inom hälso- och sjukvård?

Informationen på denna webbplats är avsedd för hälso- och sjukvårdspersonal i Sverige. Är du hälso- och sjukvårdspersonal kan du svara ja för att komma vidare till sidan. Svarar du nej kommer du till vår sida för allmänheten.

Välkommen!

Ja Nej

Lämnar Chiesis webbplats...

Chiesi ansvarar inte för information på externa webbplatser.

Vill du fortsätta till extern webbplats?

Ja Nej

Fräscha upp era kunskaper med denna uppdaterade modul om KOL-sjukdomens orsaker, prevalens, diagnos, omhändertagande och behandling. Allt med utgångspunkt från de senaste rekommendationerna från GOLD och Läkemedelsverket. Modulen är framtagen i samarbete med Kjell Larsson, professor emeritus, Karolinska Institutet.

Läs mer om de övriga modulerna i OBS-utbildningen

Intresseanmälan till: 

040-2022-MARK