Arbetar du inom hälso- och sjukvård?

Informationen på denna webbplats är avsedd för hälso- och sjukvårdspersonal i Sverige. Är du hälso- och sjukvårdspersonal kan du svara ja för att komma vidare till sidan. Svarar du nej kommer du till vår sida för allmänheten.

Välkommen!

Ja Nej

Lämnar Chiesis webbplats...

Chiesi ansvarar inte för information på externa webbplatser.

Vill du fortsätta till extern webbplats?

Ja Nej
undvika exacerbationer

Vi har bjudit in professor emeritus Kjell Larsson att hjälpa oss reda ut vad en exacerbation är och vilka risker som kan följa på en exacerbation.

Varför är det viktigt att undvika exacerbationer? Vilka verktyg kan man använda sig av för att bedöma grad av exacerbation? Är dyspné en prediktor för kommande exacerbation eller är det ett symtom av exacerbation? Differentialdiagnostik är viktigt då många individer med KOL är multisjuka. Vad kan vården respektive individen själv göra för att undvika exacerbationer?

7015-15.02.2024