Arbetar du inom hälso- och sjukvård?

Informationen på denna webbplats är avsedd för hälso- och sjukvårdspersonal i Sverige. Är du hälso- och sjukvårdspersonal kan du svara ja för att komma vidare till sidan. Svarar du nej kommer du till vår sida för allmänheten.

Välkommen!

Ja Nej

Lämnar Chiesis webbplats...

Chiesi ansvarar inte för information på externa webbplatser.

Vill du fortsätta till extern webbplats?

Ja Nej

På Chiesi arbetar vi kontinuerligt för att förbättra vården och livskvaliteten för alla som lever med astma eller KOL. AeroChamber Plus® Flow-Vu® Spacer är ett hjälmedel till astma- och KOL-patienter som behandlas med inhalationsspray.
Aerochamber ingår i läkemedelsförmånen 1.


Referenser:

  1. TLV 2012 & 2018: https://www.tlv.se/download/18.467926b615d084471ac30d1b/1510316369955/bes120927-aerochamber.pdf
    https://www.tlv.se/download/18.208e9a5b163677c16d924b5a/1526565370451/bes180517_aero_chamber.pdf 
352-2023-MARK