Arbetar du inom hälso- och sjukvård?

Informationen på denna webbplats är avsedd för hälso- och sjukvårdspersonal i Sverige. Är du hälso- och sjukvårdspersonal kan du svara ja för att komma vidare till sidan. Svarar du nej kommer du till vår sida för allmänheten.

Välkommen!

Ja Nej

Lämnar Chiesis webbplats...

Chiesi ansvarar inte för information på externa webbplatser.

Vill du fortsätta till extern webbplats?

Ja Nej

Vad är viktigt att tänka på vid bedömning av patientens lungfunktion? 

Astma/KOL-sjuksköterskan Claire Johnson tar i denna modul upp vad som är viktigt att tänka på när man gör en spirometri och hur de olika värdena ska tolkas för att bedöma misstänkt astma eller KOL. 

Vi får också veta mer om de felkällor som kan uppstå vid mätningen och vad man kan göra för att komma till rätta med dessa.

Läs mer om de övriga modulerna i OBS-utbildningen

Intresseanmälan till: 

040-2022-MARK