Arbetar du som hälso- och sjukvårdspersonal?

Denna sida är för hälso- och sjukvårdspersonal.

Arbetar du inom hälso- och sjukvård?

Ja Nej

Lämnar Chiesis webbplats...

Chiesi ansvarar inte för information på externa webbplatser.

Vill du fortsätta till extern webbplats?

Ja Nej

Vad är viktigt att tänka på vid bedömning av patientens lungfunktion? 

Astma/KOL-sjuksköterskan Claire Johnson tar i denna modul upp vad som är viktigt att tänka på när man gör en spirometri och hur de olika värdena ska tolkas för att bedöma misstänkt astma eller KOL. 

Vi får också veta mer om de felkällor som kan uppstå vid mätningen och vad man kan göra för att komma till rätta med dessa.

Läs mer om de övriga modulerna i OBS-utbildningen

Anmäl er här

040-2022-MARK