Arbetar du inom hälso- och sjukvård?

Informationen på denna webbplats är avsedd för hälso- och sjukvårdspersonal i Sverige. Är du hälso- och sjukvårdspersonal kan du svara ja för att komma vidare till sidan. Svarar du nej kommer du till vår sida för allmänheten.

Välkommen!

Ja Nej

Lämnar Chiesis webbplats...

Chiesi ansvarar inte för information på externa webbplatser.

Vill du fortsätta till extern webbplats?

Ja Nej

Lungan genom livet – en nationell utbildningsdag som hölls i Stockholm den 29 mars 2023.

Vilka faktorer från födelse, eller kanske ännu tidigare, till vuxen ålder spelar roll för de tillstånd och sjukdomar som senare kan leda till KOL? En nationell utbildningsdag om lungan genom livet hölls den 29 mars 2023 och anordnades av Chiesi Pharma, med fokus på lungans utveckling, från förtidigt födda till vuxen ålder och vilka tillstånd och sjukdomar som senare i livet kan leda till KOL.

Har du några frågor kring utbildningsdagen, eller ta del av föreläsningar samt övrigt material?
Kontakta Laila Massamiri på [email protected]

Med Vänlig Hälsning
Laila Y Massamiri, MSc | Nordic Medical Advisor
Tel: + 46 706 813 342 | Email: [email protected]

539-2022-MARK – December 2022