Arbetar du inom hälso- och sjukvård?

Informationen på denna webbplats är avsedd för hälso- och sjukvårdspersonal i Sverige. Är du hälso- och sjukvårdspersonal kan du svara ja för att komma vidare till sidan. Svarar du nej kommer du till vår sida för allmänheten.

Välkommen!

Ja Nej

Lämnar Chiesis webbplats...

Chiesi ansvarar inte för information på externa webbplatser.

Vill du fortsätta till extern webbplats?

Ja Nej
Chiesi Lunchwebinar inom Astma KOL

Olika patientfall med spirometri som belyser detta.

Fredagen den 26 November kl 12.10 – 12.50

Anmäl dig här

Under 2021 erbjuder Chiesi dig som möter astma-/KOL-patienter att delta i en utbildningsserie om fyra fristående digitala liveföreläsningar med astma/KOL-sjuksköterskan Claire Johnson. Syftet är att ge dig uppdatering och fördjupning inom terapiområdet.

Claire Johnson är astma/KOL-sjuksköterska och distriktssköterska som sedan 2006 har arbetat med astma-/KOL-patienter.

Några dagar före varje webinar du anmält dig till kommer du att få en länk för att ansluta till mötet. Har du några frågor eller funderingar kontakta oss via: [email protected]