Arbetar du som hälso- och sjukvårdspersonal?

Denna sida är för hälso- och sjukvårdspersonal.

Arbetar du inom hälso- och sjukvård?

Ja Nej

Lämnar Chiesis webbplats...

Chiesi ansvarar inte för information på externa webbplatser.

Vill du fortsätta till extern webbplats?

Ja Nej

Kardiologi – Ischemisk hjärtsjukdom

Ischemisk hjärtsjukdom är en vanlig sjukdom i Sverige1. Sjukdomen ger upphov till otillräcklig blodförsörjning till hjärtat med kärlkramp som följd. Tillståndet kan yttra sig i såväl stabila som akuta sjukdomstillstånd. Sjukdomen kan behandlas på flera olika sätt – allt från traditionell läkemedelsbehandling till tekniker som öppen kirurgi och kateterburen teknik i form av PCI (Percutaneous Coronary Intervention). Denna teknik kallas i folkmun för ballongvidgning av kranskärl.

Den kateterburna tekniken har blivit allt mer förekommande. Under senare år har det skett en rask metodutveckling inom området avseende instrument, implantat, procedur och läkemedel. Tekniken används både vid planerade ingrepp och akuta ingrepp, exempelvis i samband med akut hjärtinfarkt.

Den kateterburna tekniken har många fördelar, men är också förknippad med vissa komplikationer. De flesta patienter som genomgår PCI-ingrepp erhåller behandling med stent. Stentet är i sin konstruktion som ett tunt metallrör, vars uppgift är stabilisera blodkärlet så att blodflödet kan återställas. Trots ovan nämnda förbättringar, finns det risk för proppbildning i anlagt stent, s.k. stenttrombos. Genom effektiv trombocythämmande behandling kan man minimera risken för denna komplikation.

Läkemedel
Klicka på produktnamn för fullständig förskrivarinformation.

Kengrexal® (kangrelor)

Referens

  1. Sveriges Officiells Statistik. Socialstyrelsen. Statistik om hjärtinfarkter 2020. Art nr:2021-12-7648.

Patientfall

Här kan du ta del av tre intressanta patientfall med kangrelor, framtagna i samarbete med överläkaren och interventionskardiologen Per Grimfjärd, MD, PhD vid Region Västmanland (engelskt tal).

Patientfall/Case 1: Atypical presentation STEMI – unclear diagnosis at presentation
Patient with sudden loss of consciousness at home (4:03 minutes)

Patientfall/Case 2: STEMI patient with nausea/vomiting
Patient with repeated vomiting. (3:45 minutes)

Patientfall/Case 3: STEMI presenting to Emergency Department
Patient with chest pain to emergency department within 1 hour of symptom onset (3:20 minutes)


372-2021-MARK, dec 2021