Arbetar du som hälso- och sjukvårdspersonal?

Denna sida är för hälso- och sjukvårdspersonal.

Arbetar du inom hälso- och sjukvård?

Ja Nej

Lämnar Chiesis webbplats...

Chiesi ansvarar inte för information på externa webbplatser.

Vill du fortsätta till extern webbplats?

Ja Nej

Terapiinriktad utbildning inom astma och KOL.

Tisdagen 7 september kl. 12.05 – 12.50

kl. 12.05 – 12.10 Produktinformation Trimbow®
(beklometasondipropionat/formoterol- fumaratdihydat/glykopyrronium)

kl. 12.10 – 12.50 Föreläsning
De små luftvägarnas betydelse vid KOL
Vi lär oss hur de små luftvägarna är drabbade vid KOL.
Föreläsare: Leif Bjermer, professor vid Lunds universitet

Anmäl dig här

Under hösten 2021 erbjuder Chiesi dig som är sjuksköterska eller läkare och möter astma-/KOL-patienter att delta i två fristående digitala liveföreläsningar med prof. Christer Janson och prof. Leif Bjermer. Syftet är att ge dig uppdatering och fördjupning inom terapiområdet. Välkommen att delta!

Senast dagen innan varje webinar du anmält dig till kommer du att få en länk för att ansluta till mötet. Har du några frågor eller funderingar kontakta oss via: [email protected]

Chiesi står för föreläsningskostnader och deltagandet är kostnadsfritt för hälso-/sjukvårdspersonal. Mötet används inte för att påverka vårdpersonal att rekommendera, skriva ut, köpa, förvärva, sälja eller hantera några av Chiesis produkter.

220-2021-MARK – June 2021