Arbetar du som hälso- och sjukvårdspersonal?

Denna sida är för hälso- och sjukvårdspersonal.

Arbetar du inom hälso- och sjukvård?

Ja Nej

Lämnar Chiesis webbplats...

Chiesi ansvarar inte för information på externa webbplatser.

Vill du fortsätta till extern webbplats?

Ja Nej

Vad kännetecknar en KOL-exacerbation? Hur behandla i akuta läget och hur man går man vidare med en sådan patient. För läkare och astma-/KOL-sjuksköterskor.