Arbetar du inom hälso- och sjukvård?

Informationen på denna webbplats är avsedd för hälso- och sjukvårdspersonal i Sverige. Är du hälso- och sjukvårdspersonal kan du svara ja för att komma vidare till sidan. Svarar du nej kommer du till vår sida för allmänheten.

Välkommen!

Ja Nej

Lämnar Chiesis webbplats...

Chiesi ansvarar inte för information på externa webbplatser.

Vill du fortsätta till extern webbplats?

Ja Nej

Artikel om inhalationsteknik vid astma och KOL – 2 min läsning

Inhalationsteknik

Inhalatorerna brukar delas in i två huvudgrupper: pulverinhalatorer och sprayinhalatorer, dvs inhalatorer som producerar en aerosol.3 Dessa två huvudtyper skiljer sig åt beträffande inhalationsteknik. Tekniken skiljer sig dessutom mellan varje enskild inhalator.

Pulverinhalatorer (DPI, dry powder inhalers)

inhalationsteknik_Chiesi_nexthaler

Inhalatorer med pulver delas ytterligare in i endos- och flerdosinhalatorer. Endos- eller singeldosinhalatorn laddas med en ny kapsel för varje inhalation medan i flerdos- eller multidosinhalatorn matas doserna fram en och en. 3 Pulverinhalatorn har ingen drivgas utan det är patientens inhalationskraft som gör att dosen avges. När patienten inhalerar från en pulverinhalator deaggregeras pulvret till inhalerbara partiklar. 3 Stora partiklar (>5µm) impakterar ofta i svalg och övre luftvägar. De små partiklarna, som brukar bedämnas fina (2-5µm) eller extrafina (<2µm), fortsätter ner i luftvägarna där storleken påverkar var depositionen sker. Ju mindre partiklar ju mer perifer deposition.1

037-2023-MARK