Arbetar du inom hälso- och sjukvård?

Informationen på denna webbplats är avsedd för hälso- och sjukvårdspersonal i Sverige. Är du hälso- och sjukvårdspersonal kan du svara ja för att komma vidare till sidan. Svarar du nej kommer du till vår sida för allmänheten.

Välkommen!

Ja Nej

Lämnar Chiesis webbplats...

Chiesi ansvarar inte för information på externa webbplatser.

Vill du fortsätta till extern webbplats?

Ja Nej

Så motiverar du dina KOL-patienter att börja träna

Informera patienten om att de genom träning kan öka den fysiska kapaciteten, minska dyspné, ångest, depression och risken för tidig död. Det är också viktigt erbjuda stöd och hjälp på en nivå som utgår ifrån patientens förutsättningar.


Träningrekommendationer

1. 6-minuterstestet

Personer med KOL bör göra ett sex minuters gångtest innan träningen startar och följas upp med samma test efter avslutad träningsperiod.

Testet är enkelt och går ut på att se hur långt patienten kommer på sex minuter. Kommer patienten en kortare sträcka än 350 meter bör träningen inledas på en lägre intenstitetsnivå.

Det optimala är att vid genomförandet av testet ha en gångsträcka på 30 meter, men även kortare sträckor kan användas. Det är dock viktigt att uppföljning av testet alltid sker på samma sätt. Gångmatta/löpband bör inte användas. Att använda en gångsträcka på 10, 15 eller 20 meter går alltså bra. Det viktiga är att man har samma sträcka vid alla mätningar – patienten jämförs ju med sig själv.


2. Stabilt skede – måttlig till hög intensitetsnivå

Efter utvärdering: Sätt upp individuellt mål tillsammans med patienten utifrån förutsättningarna.
● Gång- eller cykelträning
● Bassängträning (framför allt bra för personer med samsjuklighet)
● Styrketräning för armar och ben (muskulär uthållighetsträning och muskulär styrketräning)
● Balansträning


3. Exacerbation – lägre intensitetsnivå

Efter utvärdering: Sätt upp individuellt mål tillsammans med patienten utifrån dennes förutsättningar.
● Promenader
● Trappgång
● Lätt styrketräning
● Uppresning från stol
● Andra lättare aktiviteter efter förmåga


Ref. 1. http://www.fyss.se/wp-content/uploads/2018/01/Kronisk-obstruktiv-lungsjukdom.pdf


Beställ material om träningstips

Alla personer med KOL har stor nytta av fysisk träning oavsett hur svår dyspné och grad av sjukdom de har. Träningstipsen kan vara ett sätt att motivera patienterna till träning och gör det enkelt för dem att komma igång.

Här har vi satt ihop ett materialpaket till dig att beställa kostnadsfritt – två affischer och en träningsdagbok.

Beställ material om träningstips

Alla personer med KOL har stor nytta av fysisk träning oavsett hur svår dyspné och grad av sjukdom de har. Träningstipsen kan vara ett sätt att motivera patienterna till träning och gör det enkelt för dem att komma igång.

Här har vi satt ihop ett materialpaket till dig att beställa kostnadsfritt – två affischer och en träningsdagbok.

Chiesipro – Affisch med träningsråd vid KOL (A3)
Chiesipro – Affisch: Lung- och träningsinformation vid KOL, för vårdmottagningen (A3)
Chiesipro – Träningsdagbok vid KOL, för patient (A4)
464-2022-MARK