Arbetar du inom hälso- och sjukvård?

Informationen på denna webbplats är avsedd för hälso- och sjukvårdspersonal i Sverige. Är du hälso- och sjukvårdspersonal kan du svara ja för att komma vidare till sidan. Svarar du nej kommer du till vår sida för allmänheten.

Välkommen!

Ja Nej

Lämnar Chiesis webbplats...

Chiesi ansvarar inte för information på externa webbplatser.

Vill du fortsätta till extern webbplats?

Ja Nej

Reisen bildet!

Att resa bildar, som man säger i Tyskland, alltså att alla intryck, möten och vyer under resan lämnar ett intryck och lär dig något nytt. Det kunde inte vara mer sant än för vår resa till den nordiska lungkongressen 2024 i Helsingfors!

En del av oss fick nya upplevelser med finska jordgubbar och andra provade sina lungor i en av Helsingfors många karaokebarer, men framför allt så har Chiesi Nordics medicinska team lärt sig mycket under de föredrag och sessioner vi deltog i under kongressen.  Vi är glada att få dela med oss av vad vi lärt oss i en kongressrapport, som har KOL i fokus!
(Engelsk text)

Nordic medical team genom Barbara FuchsBiologiska läkemedel: vad kan utvecklingen av dessa lära oss om sjukdomen KOL?

Med de första biologiska läkemedlen för behandling av svår KOL på väg mot ett godkännande, står vi vid randen av en ny era. Som vid svår astma har utvecklingen av dessa läkemedel för KOL fört med sig viktiga lärdomar om patomekanismer och olika fenotyper av sjukdom. Hur känner man igen vilka personer med KOL som skulle kunna ha nytta av behandling med biologiska läkemedel?

Läs mer

Hälsoeffekter av e-cigaretter och plats vid rökavvänjning

Även om e-cigaretter anses vara mindre farliga än tobaksrökning, är användningen inte utan hälsorisker. De långsiktiga konsekvenserna för hälsan är inte fullt ut kända, men på kort sikt har kardiovaskulära effekter och skador på cellnivå kunnat konstateras. Det troliga är att vejpandet leder till ett större – inte mindre – nikotinberoende i världen.

Läs mer

Nordic lung congress

Samspel mellan kardiovaskulär sjukdom och KOL kräver helhetssyn och samspel mellan specialiteer. 

Oskar Wallström, läkare och forskare vid Göteborgs universitet, höll en upplysande presentation om kardiovaskulära risker vid kroniskt obstruktiv lungsjukdom. Med den täta kopplingen mellan kardiovaskulär sjukdom och KOL behövs mer tätt sammanhållen vård.

Läs mer

Olika fenotyper vid akuta KOL-exacerbationer kan kräva olika behandling

Vid KOL finns flera olika undertyper av exacerbationer. Att känna igen de olika typerna är viktigt då de kan påverka beslut om behandling. Hänsyn till samsjuklighet och sjukdomens svårighetsgrad är också viktigt. Objektiv bedömning av en exacerbation är inte alltid lätt.

Läs mer


blåsa maskros
samtal med vårdpersonal

Uppföljning av astma i finsk primärvård visar på brister 

Dålig astmakontroll är ett vanligt problem i alla behandlingssteg. Faktorer som livsstil, följsamhet, inhalationsteknik eller samsjuklighet kan påverka symtom. En 12 år retrospektiv studie visar att uppföljningen har brister.

Läs mer

Posterpresentationer

Den mänskliga faktorn – om att leva med KOL

Vilka otillfredsställda behov och utmaningar ser patienter som lever med KOL själva? Hur påverkar diagnosen KOL dem som får den, hur känner de inför sin behandling, och slutligen: om de hade ett magiskt trollspö, vad skulle de önska? Studieteamet för HOPE-studien har genomfört semistrukturerade intervjuer med individer från åtta länder i Europa, däribland Danmark och Sverige.

Läs mer

Äldre par
gröna fält

På väg mot inhalationsspray med lägre koldioxidavtryck

Inhalationsspray innehåller drivgas för att skapa det tryck som behövs för att skapa en aerosol. De drivgaser som nu finns på marknaden måste fasas ut då de bidrar till växthuseffekten. Bytet till en mer klimatneutral drivgas förutsätter dock att varken effekt eller säkerhet försämras.

Läs mer


Tidigare kongressrapporter

Ta del av några sammanfattningar från föreläsningar som presenterades på Nordiska Lungkongressen i Köpenhamn 1-3 juni 2022 (engelsk text).


ID 8715-18.06.2024