Arbetar du inom hälso- och sjukvård?

Informationen på denna webbplats är avsedd för hälso- och sjukvårdspersonal i Sverige. Är du hälso- och sjukvårdspersonal kan du svara ja för att komma vidare till sidan. Svarar du nej kommer du till vår sida för allmänheten.

Välkommen!

Ja Nej

Lämnar Chiesis webbplats...

Chiesi ansvarar inte för information på externa webbplatser.

Vill du fortsätta till extern webbplats?

Ja Nej

Webinar inom ditt terapiområde

Under 2022 erbjuder Chiesi dig som möter astma-/KOL-patienter att delta i digitala liveföreläsningar under lunchtid. Syftet är att ge dig uppdatering och fördjupning inom terapiområdet. Varmt välkommen att delta!

Här kan du anmäla dig till ett eller flera webinar samtidigt.

Har du några frågor eller funderingar kontakta oss via:
[email protected]

För LÄKARE OCH ASTMA-/KOL-SJUKSKÖTERSKOR
För ASTMA-/KOL-SJUKSKÖTERSKOR

Senast dagen innan webinaret kommer du att få en länk för att ansluta till mötet.

    Här anmäler du dig till webinaren    Chiesi står för föreläsningskostnader och deltagandet är kostnadsfritt för hälso-/sjukvårdspersonal. Mötet används inte för att påverka vårdpersonal att rekommendera, skriva ut, köpa, förvärva, sälja eller hantera några av Chiesis produkter.

    037-2022-MARK