Arbetar du som hälso- och sjukvårdspersonal?

Denna sida är för hälso- och sjukvårdspersonal.

Arbetar du inom hälso- och sjukvård?

Ja Nej

Lämnar Chiesis webbplats...

Chiesi ansvarar inte för information på externa webbplatser.

Vill du fortsätta till extern webbplats?

Ja Nej

Möjlighet att uppdatera dina spirometrikunskapar och diskutera utifrån patientfall.
Föreläsning för astma-/KOL-sjuksköterskor.