Arbetar du inom hälso- och sjukvård?

Informationen på denna webbplats är avsedd för hälso- och sjukvårdspersonal i Sverige. Är du hälso- och sjukvårdspersonal kan du svara ja för att komma vidare till sidan. Svarar du nej kommer du till vår sida för allmänheten.

Välkommen!

Ja Nej

Lämnar Chiesis webbplats...

Chiesi ansvarar inte för information på externa webbplatser.

Vill du fortsätta till extern webbplats?

Ja Nej

Webinar: Improving safety and efficacy of COPD treatment: towards addressing unmet needs

18 November, 16.00-18.00

Register to the webinar

Agenda

Chairman: L. Fabbri

16.00-16.10
Welcome and Keynote Address – L.Fabbri

16.10-14.35
Unmet needs in COPD:how to address them? – L. Fabbri

16.35-17.00
Focus on treatment: role of GOLD guidelines, triple therapy and ICS – M. Han

17.00-17.25
Extra-fine formulations for small airways dysfunction in COPD patients – A.Chetta

17.25-17.50
How to choose the best device in COPD patients? – J.W. Kocks

17.50-18.00
Q&A – L. Fabbri, M. Han, A. Chetta, J.W. Kocks

 

Har du några frågor eller funderingar kontakta oss via: [email protected]

Chiesi står för föreläsningskostnader och deltagandet är kostnadsfritt för hälso-/sjukvårdspersonal. Mötet används inte för att påverka vårdpersonal att rekommendera, skriva ut, köpa, förvärva, sälja eller hantera några av Chiesis produkter.

387-2021-MARK