Arbetar du som hälso- och sjukvårdspersonal?

Denna sida är för hälso- och sjukvårdspersonal.

Arbetar du inom hälso- och sjukvård?

Ja Nej

Lämnar Chiesis webbplats...

Chiesi ansvarar inte för information på externa webbplatser.

Vill du fortsätta till extern webbplats?

Ja Nej

Webinar: Improving safety and efficacy of COPD treatment: towards addressing unmet needs

18 November, 16.00-18.00

Register to the webinar

Agenda

Chairman: L. Fabbri

16.00-16.10
Welcome and Keynote Address – L.Fabbri

16.10-14.35
Unmet needs in COPD:how to address them? – L. Fabbri

16.35-17.00
Focus on treatment: role of GOLD guidelines, triple therapy and ICS – M. Han

17.00-17.25
Extra-fine formulations for small airways dysfunction in COPD patients – A.Chetta

17.25-17.50
How to choose the best device in COPD patients? – J.W. Kocks

17.50-18.00
Q&A – L. Fabbri, M. Han, A. Chetta, J.W. Kocks

 

Har du några frågor eller funderingar kontakta oss via: [email protected]

Chiesi står för föreläsningskostnader och deltagandet är kostnadsfritt för hälso-/sjukvårdspersonal. Mötet används inte för att påverka vårdpersonal att rekommendera, skriva ut, köpa, förvärva, sälja eller hantera några av Chiesis produkter.

387-2021-MARK