Arbetar du inom hälso- och sjukvård?

Informationen på denna webbplats är avsedd för hälso- och sjukvårdspersonal i Sverige. Är du hälso- och sjukvårdspersonal kan du svara ja för att komma vidare till sidan. Svarar du nej kommer du till vår sida för allmänheten.

Välkommen!

Ja Nej

Lämnar Chiesis webbplats...

Chiesi ansvarar inte för information på externa webbplatser.

Vill du fortsätta till extern webbplats?

Ja Nej

Vårt syfte är att aktivt bidra till en positiv samhällsutveckling.

När traditionella företag prioriterar vinst åt aktieägare strävar vi efter att möta behoven från hela vårt omgivande samhälle.

På så vis skapar vi Shared Value.

Ett konkret exempel är Chiesis strävan att bli koldioxidneutrala senast 2035. Vårt arbete att minimera utsläpp från inhalatorer vid astma och KOL gör individanpassad behandling fortsatt möjlig.

5145-10.11.2023