Arbetar du inom hälso- och sjukvård?

Informationen på denna webbplats är avsedd för hälso- och sjukvårdspersonal i Sverige. Är du hälso- och sjukvårdspersonal kan du svara ja för att komma vidare till sidan. Svarar du nej kommer du till vår sida för allmänheten.

Välkommen!

Ja Nej

Lämnar Chiesis webbplats...

Chiesi ansvarar inte för information på externa webbplatser.

Vill du fortsätta till extern webbplats?

Ja Nej

Har du inte hunnit gå igenom Läkemedelsverkets nya rekommendationer för behandling av KOL än? Ta hjälp från Dr Hanna Sandelowsky för att gå igenom det viktigaste för dig som behandlande läkare!

Läkemedelsverket (LMV) publicerade uppdaterade behandlingsrekommendationer i mars 20231. Senaste rekommendationerna var från 2015 och LMV skriver på sin hemsida; ”Till följd av ny kunskap och nya behandlingsmöjligheter har det blivit aktuellt att uppdatera rekommendationerna…Målet var att ta fram behandlingsrekommendationer som framför allt kan tillämpas inom primärvården i syfte att ge alla personer med KOL korrekt diagnos och adekvat behandling, oavsett var i landet de bor.” 1

Hur ser de nya rekommendationerna ut? Vad är nytt? Vad är huvudbudskapet till allmänläkare?

Chiesi har i samarbete med Dr Hanna Sandelowsky tagit fram en film där dessa frågor besvaras. Dr Hanna Sandelowsky är en av författarna av bakgrundsdokumenten för de uppdaterade rekommendationerna. Klicka på filmen ovan för att höra Hanna berätta själv.

I samband med ett digitalt eller fysiskt möte erbjuder Chiesi dig att ta del av hela filmen. Klicka på länken för digital version av mötesinbjudan.

Fyll i formuläret för kontakt om lämplig tid.

Dina Kontaktuppgifter

Referenser:

  1. Läkemedelsverket
327-2023-MARK