Arbetar du inom hälso- och sjukvård?

Informationen på denna webbplats är avsedd för hälso- och sjukvårdspersonal i Sverige. Är du hälso- och sjukvårdspersonal kan du svara ja för att komma vidare till sidan. Svarar du nej kommer du till vår sida för allmänheten.

Välkommen!

Ja Nej

Lämnar Chiesis webbplats...

Chiesi ansvarar inte för information på externa webbplatser.

Vill du fortsätta till extern webbplats?

Ja Nej

Barbara Fuchs, Medical Manager

Vi har mer att berätta! I vår uppdaterade kongressrapport kan du läsa mer om exacerbationers betydelse för KOL-progression eller vad som kan göras för att framtidssäkra den globala lunghälsan. Och kanske är du nyfiken på mHealth/telehealth eller om tillsatser i e-cigaretter som underlättar nyrekrytering.