Arbetar du inom hälso- och sjukvård?

Informationen på denna webbplats är avsedd för hälso- och sjukvårdspersonal i Sverige. Är du hälso- och sjukvårdspersonal kan du svara ja för att komma vidare till sidan. Svarar du nej kommer du till vår sida för allmänheten.

Välkommen!

Ja Nej

Lämnar Chiesis webbplats...

Chiesi ansvarar inte för information på externa webbplatser.

Vill du fortsätta till extern webbplats?

Ja Nej

KOL-guiden togs fram i samarbete med Professor Emeritus Kjell Larsson, Karolinska Institutet, första gången 2019. I denna senast uppdaterade korta guide sammanfattas Socialstyrelsens riktlinjer från 2020 med internationella GOLDs rapport 2023 och Läkemedelsverkets (LMV) rekommendationer för behandling av KOL 2023. Vilken bedömning ska göras vid inledande behandling? Vad rekommenderas till de nya grupperna A,B,E och hur ska man justera vid uppföljning av läkemedelsbehandling?

Läs mer i KOL-guiden

Du kan beställa materialet gratis i vår webbutik.

Hanna Sandelowsky, specialist i allmänmedicin, har varit delaktig i framtagningen av Läkemedelsverkets nya behandlingsrekommendationer vid KOL

Få en genomgång av uppdaterade rekommendationer

Vill du ha en mer utförlig genomgång av Läkemedelsverkets behandlingsrekommendationer för KOL? Ta del av en film där Dr Hanna Sandelowsky presenterar det viktigaste.

5000-DAM-2023-okt